Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt refinansowy

 

kredyt refinansowy 138 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.336.2019.1.MM
     ∟Wydatki poniesione - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na: zakup działki budowlanej pod budowę domu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza realizować własne cele mieszkaniowe oraz spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na: - spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X na mocy umowy kredytu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej [tj. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej oraz gruntu (udziału w gruncie) związanym z tym budynkiem], - sfinansowanie części nabycia tej nieruchomości z umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej z deweloperem oraz - wykończenie ww. budynku mieszkalnego (po nabyciu jego własności) uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.6.2019.1
     ∟Zastosowanie ulgi mieszkaniowej.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.362.2018.1.MS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w garażu i udziału w nieruchomości wspólnej w przypadku wydatkowania go na spłatę kredytu refinansowego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.194.2018.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu refinansowego.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.64.2018.3.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku i darowizny oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-207/15/18-S/KS
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze spłatą obecnego zadłużenia, pozyskaniem nowego finansowania i refinansowaniem

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.53.2018.2.KP
     ∟1. Czy w związku z planowaną w 2018 r. spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2004 na zakup i modernizację domu jednorodzinnego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy i Jego Małżonki, środkami pochodzącymi z planowanej sprzedaży nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 2016 r. w drodze spadku, po zmarłej 25 sierpnia 2016 r. matce (do majątku osobistego), zastosowanie będzie miało prawo do zwolnienia z podatku dochodowego? 2. Czy kwota z majątku odrębnego przeznaczona na spłatę kredytu na zakup nieruchomości spełniającej wymóg celu mieszkaniowego, do majątku wspólnego małżonków w całości „korzysta” ze zwolnienia czy tylko 1/2?

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-391/16-5/JK
     ∟1) Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. w niemieckim banku na spłatę poprzedniego kredytu na zakup działki i budowę domu, stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania? 2) Czy wydatki, jakie Wnioskodawczyni zamierza ponieść na zakup mieszkania w Niemczech stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania go na zakup lokalu mieszkalnego w Niemczech (pyt. Nr 2). W zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2016.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-391/16-4/JK
     ∟1) Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. w niemieckim banku na spłatę poprzedniego kredytu na zakup działki i budowę domu, stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania? 2) Czy wydatki, jakie Wnioskodawczyni zamierza ponieść na zakup mieszkania w Niemczech stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania go na spłatę kredytu refinansowego (pyt. Nr 1). W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-719/15-3/KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-634/15-3/EC
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu oraz na remont własnego lokalu mieszkalnego

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-828/15-4/WS
     ∟Ulga odsetkowa.

2015.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-207/15-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-353/15-5/JK
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-352/15-4/JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-259/15-4/MS1
     ∟Czy spłata ww. kredytu w Banku zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i jej męża, (kredytu zaciągniętego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych za którego spłatę z mężem byli odpowiedzialni solidarnie, a który wskutek darowizny Wnioskodawczyni przejęła i spłaciła w całości) - może stać się podstawią pomniejszenia opodatkowania od sprzedaży ww. mieszkań (to, że Wnioskodawczyni spłaciła całą kwotę kredytu - jest udokumentowane w treści aktów notarialnych i przelewów bankowych)?

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-925/14/ŁCz
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu refinansowego

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-850/14/MZM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego.

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-577/14-4/JK
     ∟Jeżeli Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., to ma ona prawo do odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje natomiast Wnioskodawczyni w odniesieniu do części kredytu zaciągniętego w 2013 r. a przypadającego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego. W tym zakresie nie jest to już bowiem kredyt refinansujący, ale zupełnie nowe zobowiązanie, które nie podlega przepisów dotyczącym ulgi odsetkowej, w związku z powołanym powyżej art. 9 ust. 1-1b ustawy.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-595/14/NG
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego wydatkowanego na budowę domu, w części dotyczącej wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego wydatkowanego na wyposażenie kuchni, a w części dotyczącej wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na zakup materiałów budowlanych udokumentowany fakturami wystawionymi na imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy

2014.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-640/14/IL
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę ww. kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę innego kredytu mieszkaniowego?

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-619/14/BK
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego w części wydatkowej na spłatę ww. kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę innego kredytu mieszkaniowego?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-205b/14/PS
     ∟Czy w sytuacji potencjalnego przedterminowego rozwiązania obecnej umowy kredytu refinansującego, nierozliczone w czasie koszty pozyskania finansowania oraz ewentualne koszty, które będą poniesione w związku z wcześniejszym rozwiązaniem obecnej umowy, będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dniu jej rozwiązania?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-205a/14/PS
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wynikające z pozyskania nowego finansowania podlegają dla celów podatkowych rozliczeniu w czasie, proporcjonalnie do okresu, na który została zawarta umowa, a w konsekwencji zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w takiej części i momencie, w którym ujęto je jako koszt dla celów bilansowych?

2014.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-106/14-6/MT
     ∟Czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i w całości przeznaczone na spłatę części kredytu refinansowego uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia?

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1194/13/RS
     ∟Warunki skorzystania ze zwolnienia przy spłacie kredytu konsolidacyjnego.

2014.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1229/13-7/EC
     ∟Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r.?

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-995/13-4/IF
     ∟Stwierdzić należy, że uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dochód na budowę domu przed rozszerzeniem wspólności ustawowej nie spełnia warunków określonych ww. zwolnieniem. Dochód ten – w wysokości nakładów jakie Wnioskodawca poczynił na budowę budynku należącego do majątku odrębnego żony, tj. przed zawarciem umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską nie daje podstaw prawnych do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 16 ww. ustawy. Ponadto wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokal...

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-642/13/MN
     ∟Czy spłata przez Wnioskodawczynię w 2008 r. kredytu refinansującego kredyt, który dotyczył zakupu w 2005 r. mieszkania stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania oraz zakup droższej nieruchomości w 2010 r. bez względu na źródło jej finansowania stanowi własne cele mieszkaniowe, co zwalnia z zapłaty podatku dochodowego?

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-516/13/IB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczania od dochodu odsetek od kredytu przypadających na kwotę 147.743,73 PLN, czyli całkowitą pierwotną cenę zakupu mieszkania po odliczeniu wartości gruntu?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj