Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Korea Południowa

 

Korea Południowa 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1050/13/IB
     ∟Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał w 2011 r. na podstawie umowy o pracę z tytułu wykonywania obowiązków inspektora ds. powłok malarskich, w związku z naliczeniem przez Urząd Skarbowy w Norwegii od ww. wynagrodzenia podatku w wysokości 0 powinno zostać opodatkowane w Polsce?

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-157/13-2/TS
     ∟1.Czy w związku z wyjazdem do Korei i pobytem w tym kraju w trakcie rocznego okresu oddelegowania (od 21 lutego 2011 r. do 20 lutego 2012 r.) Wnioskodawca podlegał w Polsce i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wskutek czego nie miał obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych za pracę w Korei w wyżej wskazanym okresie ?2.Czy w przypadku, gdy w deklaracji PIT-40 za 2011 r. składanej w imieniu Wnioskodawcy przez Spółkę wykazane zostały dochody wypłacane przez Spółkę za pracę w Korei, podczas gdy dochody te nie podlegały opodatkowaniu w Polsce w przypadku nierezydenta podatkowego w Polsce, istnieje możliwość odzyskania kwoty podatku nienależnie zapłaconego w Polsce poprzez złożenie korekty deklaracji PIT-40 przez Spółkę?

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-89/13-2/WS
     ∟Czy w związku z wyjazdem do Korei Południowej, tj. z dniem 5 listopada 2012 r. i pobytem w tym kraju w trakcie rocznego okresu oddelegowania Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2011.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-70/11/HK
     ∟Czy prawidłowym będzie zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % od wygranej otrzymanej z Korei Południowej oraz ujęcie go w zeznaniu podatkowym PIT-36 (poz. 195)?

2008.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-616/08-2/PS
     ∟CIT - w zakresie art. 11 Konwencji z dnia 21 czerwca 1991 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

2008.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-504/07-2/JB
     ∟Czy świetle przepisów konwencji z dnia 21 czerwca 1991r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie dochodu, Spółka prawidłowo pobrała podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego swojemu kontrahentowi handlowemu z siedzibą w Korei?

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj