Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: hodowla koni

 

hodowla koni 15 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1123/13-2/JSK
     ∟Stawka podatku dla usług utrzymania koni w pensjonacie bez wyżywienia.

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-312/12/BW
     ∟Czy w związku z zaklasyfikowaniem świadczonych przez wnioskodawcę usług jako "usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt - utrzymanie koni" - PKWiU 01.62.10.0 usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% czy 8%?

2011.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1106/11-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

2010.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1046/09/AF
     ∟Jaką stawkę należy zastosować przy dostawie koni?

2009.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-748/09-2/AD
     ∟Czy usługi będące przedmiotem wyżej przedstawionej umowy stanowią „usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt” w rozumieniu poz. 135 Załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 41 ust. 2 cyt. ustawy podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

2009.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1671/08-2/KK
     ∟Czy działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2, Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych o przepisami prawa, w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz wydawania paszportów koni działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

2008.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1954/08-2/AK
     ∟Czynności w zakresie identyfikacji koni i wydawania paszportu konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku oraz ich duplikatów korzystają z wyłączenia z opodatkowania, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy

2008.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1955/08-2/JB
     ∟Czynności w zakresie prowadzenia rejestru koni i ksiąg hodowlanych korzystają z wyłączenia z opodatkowania, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy

2008.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-2004/08-4/AW
     ∟opodatkowanie czynności związanych z oceną wartości użytkowej koni oraz wyłączenie z opodatkowania prowadzenia ksiąg hodowlanych i wydawania paszportów konia

2008.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-714/08-2/GZ
     ∟Opodatkowanie opłąt za ocenę wartości użytkowej koni. Natomiast opłaty za prowadzenie ksiąg koni hodowlanych oraz koniowatych i wydanie paszportu – jako czynności wykonane przez organ włądzy publicznej.

2007.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-60/07/RSz
     ∟Czy opłaty za zwrotne przesyłki pocztowe są zwolnione od podatku od towarów i usług.

2005.12.14 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - PP/443-188/140484/2005/36
     ∟Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla usługi hodowli koni w gospodarstwie rolnym na zlecenie?

2004.11.30 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim - U.S.I/3.415-34/04
     ∟Czy rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług o hodowlę koni należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzić wspólną podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też jest to odrębne źródło przychodów stanowiące działy specjalne produkcji rolnej dla którego należy prowadzić odrębną podatkową księgę przychodów i rozchodów w przypadku rezygnacji z zastosowania norm szacunkowych dochodu z tytułu hodowli? W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 02 listopada 2004 r.

2004.08.03 - Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej - PP/443-42/04
     ∟ 1. Spółka prowadzi hodowlę koni (szczególny rodzaj działalności rolniczej), na którą składa się szereg czynności. Które z wymienionych niżej czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:a. otrzymane nagrody z tytułu zajęcia odpowiedniej lokaty w chempionatach,b. honorowe nagrody rzeczowe zdobywane na TWK Służewiec w Warszawie, Sopocie, Partynicach takie jak : Puchar Prezydenta lub inne o podobnym charakterze przyznawane indywidualnie właścicielowi konia, trenerowi, dżokejowi i stajennemu,c.nagrody pieniężne przyznane na wystawach zwierząt hodowlanych np. POLAGRA lub podobne, dotyczy to również bydła,d. młode konie zanim zostaną włąc...

2004.06.25 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-515/04/CIP/01
     ∟Podatnik zwraca się z pytaniami: –czy otrzymywane przez niego dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?–czy kwoty w/w dotacji wlicza się do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego? Zdaniem podatnika w/w dotacje nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Stan faktycznyPodatnik jest dobrowolną i samorządową organizacją społeczno-zawodową działającą na podstawie ustawy z dnia 08.10.1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Celem działalności podatnika jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i in...

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj