Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynki koszarowe

 

budynki koszarowe 13 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-188/12-2/IG
     ∟1. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r., w przypadku wykonywania robót: budowlanych, budowlano - montażowych i instalacyjnych, związanych z przebudową, modernizacją i remontem budynków zbiorowego zamieszkania, znajdujących się na terenie koszar policyjnych, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, właściwą stawką VAT dla tego rodzaju usług jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?2. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r. wykonywanie wszystkich czynności w zakresie świadczenia usług budowlano - montażowych, remontowych, modernizacji, termomodernizacji, czy robót konserwacyjnych w budynkach zbiorowego zamieszkania, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, podlega opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, niezależnie od te...

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-236/11-2/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych i budowlano-montażowych, remontów i robót konserwacyjnych wykonywanych w budynkach koszarowych.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-236/11-3/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych i budowlano-montażowych, remontów i robót konserwacyjnych wykonywanych w budynkach koszarowych.

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1033/10/AK
     ∟Stawka podatku obowiązująca dla robót budowlanych, budowlano-montażowych oraz konserwacyjnych w budynkach zbiorowego zamieszkania na terenie koszar.

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-105/10/AP
     ∟Stawka 7% dla robót budowlano-montażowych, remontów i konserwacji w budynkach koszarowych.

2008.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-457/08/IB
     ∟Czy w związku z otrzymaniem kredytu hipotecznego na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym na własne cele mieszkaniowe od firmy budującej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni uzyskała prawo do ulgi odsetkowej?

2007.01.25 - Burmistrz Miasta Cieszyna - Fn.II.1/5/3110/J/6/2007
     ∟Opodatkowania części budynku administracyjno koszarowego po zmianie jego funkcji na pomieszczenia mieszkalne.

2006.11.24 - Urząd Skarbowy w Przemyślu - US XV/415-34/06
     ∟dotyczy prawa do korzystania z ulgi odsetkowej w przypadku spałaty kredytu zaciągniętego na zakup od TBS lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

2006.09.29 - Prezydent Miasta Oświęcimia - FP.IX.3110/5/1-4/06
     ∟Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?

2006.09.05 - Burmistrz Chełmka - KP.3110-2/14/2006
     ∟Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?

2006.08.10 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - SKO-205/G/06
     ∟W sprawie kwalifikacji nieruchomości zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy dla celów złożenia deklaracji podatkowych. Decyzją

2006.07.17 - Prezydent Miasta Bielsko-Biała - DB.III-3110/1402/06/U
     ∟Jaką stawkę podatku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy stosować dla budynków koszarowych.

2006.05.25 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.IV.0550/4/06
     ∟dotyczy: zakwalifikowanie budynków koszarowych do budynków mieszkalnych. Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 5 maja 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 czerwca 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu prawa, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Przedmiotowa sprawa dotyczy zakwalifikowania do grupy ...

1

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj