Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nowe okoliczności faktyczne

 

nowe okoliczności faktyczne 8 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-445/12/13-5/S/IG
     ∟W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku od towarów i usług w związku z zaistniałą koniecznością wystawienia faktur korygujących?

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-396/10/12-7/S/IG
     ∟Czy w przypadku zaistnienia okoliczności do odstąpienia od udzielonego wcześniej rabatu i wystawienia korekty faktury VAT (zwiększającej podstawę opodatkowania) Spółka powinna ową korektę ująć w ewidencji oraz deklaracji VAT za miesiąc, w którym zaistniały okoliczności uprawniające Spółkę do odstąpienia od przyznanego wcześniej rabatu tj. wystawienia korekty faktury VAT?

2012.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-445/12-2/IG
     ∟W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku od towarów i usług w związku z zaistniałą koniecznością wystawienia faktur korygujących?

2011.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-2111/08/11-6/S/MP
     ∟Należny podatek VAT wynikający z faktury korygującej wystawionej w związku ze zwiększeniem kwoty należności z tytułu zawartej umowy leasingu finansowego, powinien być wykazany z rozliczeniu za miesiąc, w którym zawarty zostanie aneks do umowy i wystawiona zostanie faktura korygująca.

2008.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-438/08/AW
     ∟Opodatkowanie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę; korekta deklaracji VAT-7.

2008.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1B/07/KL
     ∟Czy w przypadku wystawienia w październiku 2007 r. kolejnej faktury za świadczenia wykonane w roku 2006 obowiązek podatkowy należy przypisać do grudnia 2006 czy do miesiąca jej wystawienia?

2007.01.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - III/443-73/06/MC
     ∟Kiedy rozliczyć fakturę korygującą podwyższającą podatek należny, wystawioną z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży ?

2006.06.06 - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1449/2BV/443/2006/220/KA
     ∟Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę obrotu i podatku należnego?

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj