Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zadania użyteczności publicznej

 

zadania użyteczności publicznej 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1086/13/CzP
     ∟Czy zasadnie Spółka uważa, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest spółką użyteczności publicznej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Czy z tytułu otrzymania przez Spółkę od Gminy nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia, po stronie Spółki powstanie przychód? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to jak określić wartość przychodu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/

2013.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-464/12-2/KS
     ∟Czy powstała w wyniku przekształceniu Spółka, użytkując na dotychczasowych zasadach budynek oddany jej do bezpłatnego używania będzie z tego tytułu zobowiązana do wykazania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-474/12/PP
     ∟Czy Spółka otrzymując nieodpłatnie nieruchomości (w trybie sukcesji generalnej w wyniku przekształcenia SP ZOZ), jak również później użytkując nieodpłatnie nieruchomości będzie z tego tytułu zobowiązana do wykazania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-488/11-4/RS
     ∟Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka nie jest zobowiązana do ustalania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń w związku z zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego (lub reprezentującymi ich organami), umowami użyczenia?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-118/11-2/DS
     ∟Czy opisany powyżej zakres i okoliczności powołania spółki oraz sposób udostępnienia spółce nieruchomości spełnia przesłanki art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do podległych opodatkowaniu przychodów z działalności nie zalicza się świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych między innymi przez spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie?

2010.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-701/09-4/JC
     ∟Czy będzie podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych przekazanie do nieodpłatnego używania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych?

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-707/09-2/AS
     ∟Czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub wykonanych we własnym zakresie z wkładów pieniężnych przekazanych Spółce na zwiększenie kapitału w zamian za objęcie udziałów będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jednak będzie miał w tym przypadku zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 48 cytowanej ustawy?

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-568/09-4/EK
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek zaliczania do przychodów co miesiąc kwotę będąca różnicą między umową dzierżawy a czynszem ustalonym wg wytycznych Ministerstwa Finansów - pismo PO 3/722-912/JW./95 z dnia 7 lutego 1996 r.?

2009.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-240/09/MK
     ∟Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Spółki przez Gminę stanowi dla Spółki przychód?

2008.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-379/08/MK
     ∟Czy nieodpłatne użyczenie gruntu dla Spółki przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2008.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-152/08/MT
     ∟Czy prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oddanymi Spółce do używania w oparciu o umowę użyczenia zawartą z Gminą skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj