Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana nomenklatury

 

zmiana nomenklatury 9 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-118/14-5/SM
     ∟zwolnienie od akcyzy oleju napędowego zużywanego do produkcji (jako składnik) preparatu antykorozyjnego (olej procesowo-technologiczny)

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-495/13/BP
     ∟Czy Wnioskodawca kupując do celów produkcyjnych, ten sam dotychczas używany olej napędowy do celów elektroizolacyjnych, o zmienionym kodzie CN z kodu CN 2710 19 41 na kod CN 2710 19 47 może nadal korzystać ze zwolnienia z akcyzy jako podmiot zużywający?

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-93/13/PK
     ∟wpływ zmian w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym oraz w zakresie wymogu stosowania aktualnych kodów CN w EMCS

2012.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-274/12-2/JK
     ∟wpływ zmiany w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-970/09/12-9/S/KB
     ∟Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 160 ust. 1 ustawy, a zatem normy dopuszczalnych ubytków ustalone dla estrów pod rządami nieaktualnej Nomenklatury Scalonej (CN), odwołujące się do kodu CN 3824 90 99 mogą nadal być stosowane przez Spółkę do czasu wydania nowej decyzji na podstawie ustawy.

2010.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-970/09-3/KB
     ∟Czy prawidłowym postępowaniem jest wskazywanie w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej w składzie podatkowym zarówno kodu CN 3824 90 91 jak i kodu CN 3824 90 99?

2010.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-970/09-2/KB
     ∟Czy na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wskazującego wyroby o kodzie CN 3824 90 99 Spółka ma prawo wprowadzać, wyprowadzać, magazynować oraz dokonywać przeładunku takich samych estrów, sklasyfikowanych obecnie pod numerem CN 3824 90 91?Czy na dokumentach ADT wystawianych przez Spółkę i dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy estrów wyprowadzanych ze składów podatkowych prawidłowe jest wskazywanie dla estrów kodu CN 3824 90 91, różniącego się od kodu CN określonego w zezwoleniu na prowadzenie składu?

2004.09.20 - Izba Skarbowa w Zielonej Górze - II-1/443-258/04
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży materiałów roślinnych służących do produkcji szczotek (tampiko, piassawa, włókno kokosowe) oraz sposób fakturowania ww. sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w piśmie z dnia 4 sierpnia 2003 r., Nr IV/443/49/03/I/EL, uzupełnioną pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Nr IV/443/4/04/I pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9 lipca 2003 r., uzupełnione pismami z dnia...

2004.03.23 - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - US.PP-443-5/04
     ∟Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi w zakresie rozprowadzania programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych klasyfikowanych wg KU pod symbolem 84.601 „Usługi radia i telewizji”, a w PKWiU pod symbolem 64.20.30-00.00.

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj