Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zachowek

 

zachowek 226 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-453/15/19-2/S/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego tytułem zaspokojenia roszczenia o wypłatę zachowku.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.389.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.314.2019.2.JG
     ∟Czy opłata za pośrednictwo w sprzedaży pomniejsza przychód ze sprzedaży nieruchomości oraz czy wypłacony rodzeństwu zachowek stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.292.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – długi spadkowe.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.276.2019.2.KP
     ∟Czy od przekazanego lasu w ramach zachowku należy zapłacić podatek dochodowy?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.272.2019.2.KR
     ∟Możliwość odliczenia od przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości wypłaconego zachowku

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.119.2019.2.SR
     ∟Czy w związku z tym, że w skład spadku wchodziła wyłącznie nieruchomość, wydatek związany z wykonaniem zapisu testamentowego oraz zapłatą zachowku stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.1.2019.3.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia zachowku.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.574.2018.2.LS
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że planowane zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego, będzie stanowiło źródło przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego czy Wnioskodawczyni nabędzie je w wyniku realizacji prawa do przeniesienia własności lokalu czy też w formie umowy sprzedaży. Zatem, przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowego prawa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.121.2018.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku po teściowej.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.106.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe otrzymania zachowku.

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.384.2018.1.KP
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.433.2018.2.KK
     ∟Czy czynność świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) stanowi zbycie nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.279.2018.1.KP
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia powstanie podatek dochodowy? Czy w przypadku jego powstania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć od dochodu kwotę spłaty w wysokości: 67 625 zł, a także kwotę zachowku, której zrzekła się otrzymania – 25 375 zł, a także kwotę 7 000 zł (tj. połowa wartości garażu)?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2018.3.MS2
     ∟W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.365.2018.3.MS2
     ∟W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.114.2018.2.AD
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku i odsetek ustawowych od zachowku.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku z odsetkami

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.61.2018.2.HS
     ∟Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone?

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.122.2018.2.KK
     ∟Czy spłata długu w postaci zachowku na rzecz syna jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości?

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.1.2018.2.MN
     ∟W jakim dniu (dacie) rozpoczął się bieg 5-letniego terminu, którego upływ zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości? Czy od sprzedaży nieruchomości należy uiścić podatek dochodowy?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.283.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania odsetek od zachowku zasądzonych wyrokiem sądowym.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.375.2017.2.MZ
     ∟Czy zawarcie opisanej w zdarzeniu przyszłym umowy przekazania nieruchomości w zamian za zwolnienie Wnioskodawcy z zobowiązania do zapłaty należności tytułem zachowku, przed upływem 5 lat lub po upływie 5 lat od dnia nabycia ww. nieruchomości, będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu i w związku z tym będzie rodziło po jego stronie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.233.2017.3.AS
     ∟Koszty uzyskania przychodu i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.171.2017.1.MSI
     ∟skutki podatkowe nabycia zachowku

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.317.2017.2.LZ
     ∟Wnioskodawca zamierza przeprowadzenie działu spadku po zmarłej testatorce, w wyniku którego zrzeknie się przypadającego na niego 6/24 udziału na rzecz innego spadkobiercy, a w zamian otrzyma spłatę w kwocie 20.000 zł. Spłata ta, jak wskazał Wnioskodawca nie przekroczy wartość przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. Otrzymanie przez Wnioskodawcę spłaty odpowiadającej wartości udziału nabytego w spadku nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zrzeczenie się 1/24 udziału na rzecz innego spadkobiercy w zamian za odstąpienie przez tego spadkobierce od roszczenie o zachowek stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – stosownie do art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.180.2017.1.JG
     ∟Czy zachowek może być kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.128.2017.2.PS
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy oraz kwestii związanych z momentem rozpoznania przychodu z tytułu spadkobrania – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.94.2017.2.KK
     ∟Czy spłata długu w postaci zachowku na rzecz ciotki jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.71.2017.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe umowy przeniesienia własności nieruchomości tytułem wykonania zachowku.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj