Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwota nienależna

 

kwota nienależna 5 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2017.1.BD
     ∟Czy cała kwota, która została bezpodstawnie i bezprawnie pobrana ze środków Związku przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku i następnie przez niego wydatkowana (na jego własne cele), po czym została przez niego częściowo zwrócona do środków Związku (co do pozostałej części toczyć się będzie odrębne postępowanie sądowe) korzystać będzie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT?

2008.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-36/08-2/AS
     ∟Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2007 r. kwotę 25.243,05 zł wraz z przekazanym podatkiem w łącznej kwocie 16.379,00 zł - w istniejącym na dzień niniejszego wniosku stanie faktycznym? Czy w świetle ww. przepisu zwróconą kwotę 25.243,05 zł i podatek w kwocie 16.379,00 zł Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od dochodu dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Krajową Radą S, jeżeli to nastąpi po 30.04.2008 r.- w drodze korekty zeznania - a różnicę w stawce podatku przekazanego (ok. 19%) i podlegającego rozliczeniu za rok 2007 r. (40%) Wnioskodawczyni będzie mogła w drodze korekty zeznania podatkowego, bądź wskutek wniosku do Urzędu Skarbowego o określenie nadpłaty podatku? Czy winno być nie tylko zakończone postępowanie przed Krajową Radą S, ale również rozstrzygnięta kwestia depozytu i rozliczenia przez pracodawcę, aby Wnioskodawczyni mogła odliczyć od dochodu kwotę 25.243,05 zł z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł? Czy w wypadku odliczenia przez Wnioskodawczynię od dochodu za 2007 r. kwoty 25.243,05 zł wraz z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł pracodawca po powiadomieniu o tymże odliczeniu będzie mógł dokonać skutecznego potrącenia jakichkolwiek należności z kwoty 25.243,05 zł i zmienić podstawy rozliczenia podatku i jak wówczas ma postąpić Wnioskodawczyni?

2008.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-277/07-3/IŚ
     ∟Umorzenie rat wkładu budowlanego jako kwoty nienależnej a obowiązki spółdzielni mieszkaniowej jako płatnika w zakresie PIT-8C

2007.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-59/07/PS
     ∟Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy wystawiać faktury wewnętrzne na jej udokumentowanie?

2006.11.20 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/297/Z/K/06
     ∟Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj