Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: hodowla

 

hodowla 216 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.410.2019.1.IP
     ∟Status Wnioskodawczyni w przypadku prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego oraz prawidłowość dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawczynię.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.149.2019.2.IF
     ∟Hodowla przepiórek japońskich jako niewymieniona w załączniku nr 2 nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej, a jest działalnością rolniczą, w związku z powyższym dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2019.1.BJ
     ∟w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. „podatku u źródła”

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.141.2019.1.IK
     ∟Dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej przez rolnika ryczałtowego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.628.2018.2.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży entomofagów.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.916.2018.1.IK
     ∟Dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej przez rolnika ryczałtowego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.554.2018.2.PSZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy nie występuje podstawa do naliczenia kwoty podatku (brak upraw roślin żywicielskich), planowaną hodowlę można uznać za działalność rolniczą? Czy dochody uzyskane ze sprzedaży zwierząt egzotycznych, w przypadku Wnioskodawcy, kwalifikują się do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-349/15/19-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.452.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.451.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2018.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.338.2018.1.IM
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-420/15-4/18/AW
     ∟Czy kwoty wypłacane przez Spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi h. należności podatek dochodowy od osób prawnych?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.455.2018.1.DJD
     ∟uznanie planowanej hodowli ślimaków jadalnych za działalność rolniczą niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2018.1.DP
     ∟Czy dochody uzyskane z hodowli psów rasowych polegającej na rozmnażaniu psów, karmieniu psów w celu przyrostu masy, selekcji psów ze względu na płeć, kolor, popędy behawioralne mogą korzystać z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 poz. 15 lit. k) ww. ustawy?

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.261.2018.1.JŁ
     ∟Czy w okolicznościach niniejszej sprawy, koszty zakupu norek do stada podstawowego stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodu (koszty pośrednie) potrącane w dacie ich poniesienia?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.192.2018.1.IM
     ∟Sprzedaż materiału szkółkarskiego z własnej hodowli oraz sprzedaż zakupionych sadzonek.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.199.2018.2.BO
     ∟Możliwość uznania planowanej hodowli za działalność rolniczą oraz konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt egzotycznych.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.133.2018.2.DS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.144.2018.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży gołębi młodych z własnej hodowli.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.445.2017.2.MM
     ∟Czy przychody z tytułu hodowli i sprzedaży owadów karmowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.339.2017.2.WM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży tuszek królików pochodzących z własnej hodowli.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2017.3.IK
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca dokonując dostawy wyhodowanych owadów karmowych w ramach prowadzonej działalności jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym przedmiotowo z podatku od towarów i usług

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.349.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży krewetek?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.240.2017.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.239.2017.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.200.2017.1.MAP
     ∟możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży drobiu po uboju, pochodzącego z własnej hodowli, przerobionego w sposób przemysłowy

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.178.2017.2.AL
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy psów rasowych pochodzących z własnej hodowli dokonywanej przez rolnika ryczałtowego.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.108.2017.1.PSZ
     ∟Jak powinien być obliczony podatek z tytułu hodowli indyków, o których mowa w stanie faktycznym?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.6.2017.2.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie hodowli meduz w akwariach.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj