Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aplikacja adwokacka

 

aplikacja adwokacka 72 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.458.2017.1.MGR
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej, poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.3.2017.1.DR
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2017.1.AK
     ∟Czy koszty odbytej w latach 2013-2016 aplikacji adwokackiej wraz ze składką korporacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.925.2016.2.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków poniesionych w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1026.2016.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na aplikację adwokacką

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.792.16.1.WM
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na opłacenie specjalistycznego szkolenia w postaci aplikacji adwokackiej lub radcowskiej osobom odbywającym praktyki w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-2/15/16-S/MU
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-855/15-2/DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu: opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką, opłaty za szkolenie na aplikacji adwokackiej oraz obligatoryjnej składki członkowskiej jeśli osoba fizyczna osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-999/15/MPŁ
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu odbywanej w latach 2011-2014 odpłatnej aplikacji adwokackiej mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej, której prowadzenie rozpoczęto po zakończeniu odbywania aplikacji?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1254/15-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-555/15/WRz
     ∟Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki poniesione przed jej rozpoczęciem?

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-554/15/WRz
     ∟Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki poniesione przed jej rozpoczęciem?

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1184/15-2/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-476/15/MP
     ∟Czy wymieniony koszt tj. opłata za aplikację adwokacką za 2010 r. może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien ująć ww. koszt w księdze przychodów i rozchodów? Czy ten koszt powinien być ujęty w księgach za 2014 r. czy też w księgach za 2015 r.? Czy ww. wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywania działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-2/15/MU
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2015.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1252/14-2/IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-987/14/KW
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki w postaci obowiązkowych opłat rocznych za trwającą trzy lata aplikację adwokacką oraz obowiązkowej opłaty za egzamin adwokacki - poniesione przez nią w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - które zostały zapłacone przez nią w związku z ustawowo przewidzianym procesem zdobywania uprawnień niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu wspomnianej działalności?

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-931/14-2/MS1
     ∟Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, to jest wydatki na pokrycie opłaty za egzamin wstępny na aplikację, opłat rocznych za aplikację przez okres trzech lat jej trwania, opłaty za egzamin adwokacki, opłaty za wpis na listę adwokatów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-610/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-370/14-2/MR
     ∟Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-668/14-2/IF
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata.

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-641/14-2/IF
     ∟Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów (które jeszcze nie istniało) jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-578/14-2/IF
     ∟Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów (które jeszcze nie istniało) jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2014.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-476/14-3/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień radcy prawnego.

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-466/14-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-178/14-2/AP
     ∟Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle art. 65 ustawy Prawo o adwokaturze, wykonywanie działalności w formie kancelarii adwokackiej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej, której Wnioskodawca prowadzenie rozpoczął po zakończeniu odbywania aplikacji adwokackiej i będzie kontynuował w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-169/14/EM
     ∟Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień adwokata, tj. wydatki na pokrycie opłaty za egzamin wstępny na aplikacje , opłat za wydanie legitymacji, opłat rocznych za aplikację przez trzyletni okres jej trwania, składek samorządowych oraz opłaty za egzamin adwokacki i wydanie legitymacji adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-151/14-4/AMN
     ∟1. Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego. warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych, wykonywanie działalności gospodarczej, jako radcy prawnego w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?2. W jakiej dacie należy uznać ww. wydatki za koszty uzyskania przychodu?

2014.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-45/14/DP
     ∟Czy koszty poniesione na obligatoryjne – wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – zatrudnienie oraz odbycie aplikacji małżonka Wnioskodawczyni będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-70/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj