Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: związek gospodarczy

 

związek gospodarczy 5 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2006.06.20 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423/58/06/JB
     ∟Czy koszty dotyczące wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Spółki przez Usługodawców w ramach zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2005.07.19 - Urząd Skarbowy w Bartoszycach - USI/415-11/05
     ∟Czy świadczenie udzielenia spółce, której jest się wspólnikiem, pożyczki na podstawie umowy, która nie przewiduje obowiązku zapłaty przez spółkę odsetek od tej pożyczki w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zobowiązuje Podatnika do odprowadzenia podatku dochodowego od oszacowanego dochodu, jaki byłby następstwem udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych (oprocentowanej)?

2005.05.06 - Urząd Skarbowy w Lipnie - PD/415-18/05
     ∟Czy w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną dwóch firm: w kraju i zagranicą można uznać że między tymi firmami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 updof.

2004.07.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/ROP1/423/485/MP/04
     ∟Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji? W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego,

2004.02.27 - Urząd Skarbowy w Słubicach - PDP-423/1/2004
     ∟Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj