Interpretacje podatkowe do PKWiU 33.19.10.0
- Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 33.19.10.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


8/424680 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 33.19.10.0 - Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia

1

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.532.2017.2.PR
     ∟(...) stawką podstawową w wysokości 23% jako usługa niewymieniona w załączniku nr 3 do ustawy VAT;usługa wymieniona w pkt 20 powinna zostać zaliczona do grupowania PKWiU 33.19.10.0 – Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia i podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23% jako usługa niewymieniona w (...)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.33.2017.2.JS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.146.2017.1.MS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.25.2017.2.MS
     ∟(...) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność gospodarczą prowadzi od 14 lutego 2008 r. PKD wykonywanej działalności: 33.19.Z – PKWiU 33.19.10.0 oraz 33.20.Z – PKWiU 33.20.29.0. Wnioskodawca wyjaśnił, że są to kody do działalności jaką faktycznie wykonywał, czyli instalowanie (...)

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-483/16-2/MG
     ∟(...) nalicza zatem żadnej marży,symbole PKWiU dla poszczególnych mediów i innych świadczeń związanych z najmem są następujące:konserwacja anteny - 33.12.15.0, winda - 33.19.10.0, śmieci - 38.11.21.0 - ten symbol do końca czerwca 2013 r., - 38.11.21.0 i 38.11.11.0 - od początku lipca 2013 r., centralne ogrzewanie - 35.30.11.0, (...)

2014.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-727/14/MP
     ∟(...) budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 43.39.19.0 - Roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 33.19.10.0 - Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód, (...)

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-895/11-6/IG
     ∟(...) zakupu narzędzi, sprzętu sportowego, usług konserwacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu (PKWiU 38.11.29.0, 61.20.11, 25.73.30.0, 32.30.1 ,32.99.59.0, 33.19.10.0).Nabycie towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania obiektu będzie miało związek z wykonywanymi przez MOSiR czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, (...)

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1375/11-4/KG
     ∟(...) z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych odwadniających.” Usługi naprawy i konserwacji stacji uzdatniania wody, według PKWiU są zakwalifikowane pod symbolem 33.19.10.0 „Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu wyposażenia”. Spółka nie jest producentem stacji uzdatniania wody.W związku z powyższym zadano (...)

1

Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj