Interpretacje do przepisu
art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2337/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.462.2018.1.JK2
     ∟Możliwość odliczenia alimentów wypłaconych byłej żonie od dochodu z tytułu emerytury francuskiej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2018.1.MG
     ∟Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.452.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.451.2018.1.KO
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Rosji oraz obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.423.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-426/15-6/18-S/MP
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie premiowym

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.415.2018.1.SŻ
     ∟Zwolnienie środków pieniężnych otrzymanych na montaż instalacji OZE lub/i wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.396.2018.1.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2018.2.AKU
     ∟opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.409.2018.1.ES
     ∟Otrzymanie należności po likwidacji działalności gospodarczej.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2018.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.338.2018.1.IM
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.385.2018.2.DS
     ∟skutki podatkowe osiągania dochodów z zagranicy

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2018.2.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.355.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy i uzyskania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2018.2.IR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.351.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie emerytury z otrzymywanej z Holandii przez Holendra zamieszkującego w Polsce.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2018.1.BO
     ∟Prawidłowe wykazanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w zeznaniu PIT-36

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.429.2018.1.IS
     ∟określenie źródła przychodu ze sprzedaży kryptowalut, powstanie obowiązku podatkowego w związku z wymianą kryptowaluty na inną kryptowalutę, sposób ustalenia przychodu z tytułu zbycia kryptowaluty w zamian za inną kryptowalutę, ustalenie wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowaluty za inną kryptowalutę

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.365.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2018.1.JK2
     ∟możliwość odliczenia od dochodu pracowniczej części obowiązkowych niemieckich składek zapłaconych w danym roku podatkowym

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.296.2018.1.JM
     ∟Opodatkowanie w Polsce przychodów pracownika mającego miejsce zamieszkania w Niemczech (moment samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, możliwość odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech).

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.370.2018.1.ID
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku po przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o.o.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.309.2018.1.AG
     ∟Świadczenie odszkodowawcze uzyskane w drodze ugody pozasądowej jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Wielskiej Brytanii, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.302.2018.1.JM
     ∟Opodatkowanie w Polsce emerytury z USA.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.276.2018.3.AK1
     ∟Wykazanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) otrzymanego zwrotu części wpłaconego kapitału do funduszu kapitałowego zagranicznego.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.327.2018.1.MK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w Planach SAR.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.244.2018.2.AKU
     ∟opodatkowanie zasiłku transferowego otrzymywanego z Belgii przez podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj