Interpretacje do przepisu
art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4206/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.411.2018.4.JG1
     ∟obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.413.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2018.3.DS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.346.2018.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze spadkobrania

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.460.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze umowy sprzedaży

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.459.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze darowizny

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.304.2018.3.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.305.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.279.2018.3.AK1
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem uprawnionym zysków osiągniętych przez spółkę.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.250.2018.5.AK1
     ∟W zakresie wskazania czy spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazywaniem uprawnionym zysków osiągniętych przez spółkę.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.203.2018.2.MST
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.276.2018.3.AK1
     ∟Wykazanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) otrzymanego zwrotu części wpłaconego kapitału do funduszu kapitałowego zagranicznego.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.197.2018.6.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.182.2018.2.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wypłatą (zwrotem) Wnioskodawcy przez Przedsiębiorcę kwoty pieniężnej równej wniesionemu wkładowi oraz sposobu rozliczenia otrzymanego zysku z Projektu.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.179.2018.1.KF
     ∟Powstanie przychodu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego przez wspólnika cichego, koszty uzyskania przychodów w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki cichej oraz obowiązki płatnika w związku z zawartą umową spółki cichej.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-470/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-471/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.145.2018.4.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.143.2018.2.KS
     ∟obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.58.2018.2.MT
     ∟Brak możliwości uwzględnienia straty na Obligacjach (różnicy pomiędzy wydatkami na objęcie Obligacji a wartością świadczeń uzyskanych od syndyka masy upadłościowej Emitenta) jako straty podatkowej obniżającej dochód Zainteresowanych 2 i 3 z tytułu dywidendy, w tym brak możliwości uwzględnienia ww. straty przez Spółkę jako płatnika na etapie poboru podatku od dywidendy.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.13.2017.7.MM
     ∟W momencie nieodpłatnego otrzymania akcji uprawniających do dywidendy Wnioskodawca osiągnie przychód/dochód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w związku z faktem posiadania ww. akcji Wnioskodawca może nabyć prawo do dywidendy, w momencie wypłaty której uzyska przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast w momencie zbycia akcji powstanie u Wnioskodawcy przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów „kapitały pieniężne”. Zgodnie z art. 30b ustawy o PIT, wysokość podatku z odpłatnego zbycia (sprzedaży) tych akcji wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.149.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków Spółdzielni w związku z wypłatą członkom Spółdzielni majątku pozostałego po likwidacji

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.3.2018.4.AP
     ∟obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków produkcji rolnej członkom grupy producentów rolnych

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.97.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj