Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


816/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.292.2018.2.MM
     ∟W latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2018.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem Przedstawicielom nagród w konkursach organizowanych w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka jako wydająca nagrody pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
     ∟obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.3.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.332.2018.1.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania wydawanych nagród

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2018.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.337.2018.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursu.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.204.2018.3.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN
     ∟Opodatkowanie przychodów – obowiązki płatnika.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK
     ∟Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2018.1.RR
     ∟ustalenie podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanej loterii promocyjnej

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.6.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.178.2018.1.IM
     ∟Obowiązki płatnika – kwota – wynagrodzenie – wypłacone za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.152.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z organizacją przez Spółkę konkursu i wydaniem zwycięzcom nagród.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.198.2018.3.MG
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej, skierowanej do klientów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.120.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia podmiotu pełniącego obowiązki płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę loterii promocyjnych

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.115.2018.1.SJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.111.2018.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zorganizowanym konkursem.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.52.2018.4.WS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.174.2018.1.DP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaną akcją promocyjną.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.55.2018.2.MG
     ∟obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.58.2018.2.MK
     ∟Obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.76.2018.1.MK
     ∟Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych laureatom konkursu będącymi osobami fizycznymi zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści ww. art. 41 cytowanej ustawy, a mianowicie ust. 4 i 7 tego artykułu. Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.347.2017.1.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.346.2017.1.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj