Interpretacje do przepisu
art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


17/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.753.2018.1.SM/MT
     ∟dokonywanie dostawy towarów używanych przez Wnioskodawczynię w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie dokonywała nabycia tych towarów od dostawców, którzy sprzedawane przez siebie towary opodatkowują na zasadzie marży oraz mają swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy towar kupowany jest przez Wnioskodawczynię i dostarczany przez sprzedawcę do Polski (pyt. nr 1)

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.330.2018.2
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.536.2018.2.PR
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży samochodu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.555.2018.2.PRP
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.524.2018.1.RS
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia pojazdu przy zastosowaniu procedury VAT marża oraz braku rozpoznania importu usług, za które pobierane są opłaty: aukcyjna, za przygotowanie dokumentów pojazdu oraz pojazdu do odbioru, nie wykazywania ww. usług w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.173.2018.1.MAZ
     ∟Procedura opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.198.2018.1.KB
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.175.2018.1.KB
     ∟Zastosowanie dla dostawy towarów nabytych z GB procedury VAT marża.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.87.2018.1.MT
     ∟Monety sprzedawane przez Wnioskodawcę stanowią przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, wymienione w art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT i mogą korzystać z opodatkowania na zasadzie procedury „marży” na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.23.2018.2.ISZ
     ∟W zakresie uznania za przedmiot kolekcjonerski Medali wchodzących w skład kolekcji oraz w zakresie prawa do zastosowania procedury „marży” dla dostawy tych Medali.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.373.2017.1.ISZ
     ∟W zakresie uznania pamiątkowej srebrnej monety półdolarowej „John F. Kennedy” z 1964 r., za przedmiot kolekcjonerski oraz prawa do zastosowania procedury „marży” dla dostawy tych Monet.

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.9.2017.1.AD
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku zbycia samochodu w systemie VAT- marża.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.907.2016.2.IK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-199/15-2/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawcy do sprzedaży towarów (quadów) na rynku krajowym z wykorzystaniem procedury VAT-marża.

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-211/13-2/EWW
     ∟1. Czy faktura opisana jako faktura A będzie stanowiła dowód jednoznacznie potwierdzający (w rozumieniu art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług), że przedmiot kolekcjonerski został nabyty na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług?2. Czy w takim przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do odsprzedaży towaru w Polsce przy zastosowaniu procedury VAT marża i przyjęcia, że wartość nabycia będzie stanowiła cena towaru wraz z marżą sprzedawcy?

2013.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-211/13-3/EWW
     ∟1. Czy faktura opisana jako faktura B będzie stanowiła dowód jednoznacznie potwierdzający (w rozumieniu art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług), że przedmiot kolekcjonerski został nabyty na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług?2. Czy w takim przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do odsprzedaży towaru w Polsce przy zastosowaniu procedury VAT marża i przyjęcia, że wartość nabycia będzie stanowiła cena towaru bez marży sprzedawcy?

2009.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1044/09-2/PW
     ∟Czy podatnikowi polskiemu wystarczy tak podany art. 297a Kodeksu podatkowego podatek VAT pobrano z marży, zgodnie z 7 Dyrektywą 94/5 art. 26a(b) ustawy 3 VI Dyrektywy 77/388/EWG do wystawienia faktury VAT-marża na terenie Polski, czy jeszcze muszą być inne dokumenty?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj