Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


77/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.322.2018.2.MK
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.48.2018.3.MM
     ∟Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-397/16/17-S/RH
     ∟Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.488.2016.2.OS
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-397/16/RH
     ∟Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.323.2016.2.BM
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.176.2016.2.BM
     ∟Dokumentowanie zakupu owoców od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego

2015.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-10/15/BK
     ∟Spółka. Status rolnika ryczałtowego.

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-4/MM
     ∟prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1026/14-2/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT-RR.

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-870/14-2/RR
     ∟Możliwość złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-693/14-2/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR podpisywanych przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego.

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-537/14-2/MM
     ∟możliwość wystawienia zbiorczej faktury VAT RR oraz sposób jej wystawienia

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-598/13-2/KG
     ∟Prawidłowość rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych

2013.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-460/13/DM
     ∟Możliwość odliczenia od podatku kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku w sytuacji zawarcia z rolnikiem umowy określającej dłuższy niż 14-dniowy termin.

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-175/13-2/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia, podpisania i przekazania faktur VAT RR oraz prawa do odliczenia podatku.

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-174/13-2/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia, podpisania i przekazania faktur VAT RR oraz prawa do odliczenia.

2013.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-838/12-4/OS
     ∟Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1408/12/DM
     ∟Brak prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2012.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-659//12/MS
     ∟Prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego.

2012.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-248/12/AZb
     ∟Sposób dokumentowania sprzedaży produktów z działalności rolniczej prowadzonej przez rolnika ryczałtowego na rzecz kontrahentów z UE prowadzących działalność gospodarczą (będących, jak i nie będących podatnikami) oraz obywateli krajów UE jako odbiorców detalicznych nie prowadzących działalności gospodarczej (targi i wystawy).

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-69/12-3/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT-RR.

1 2 3

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj