Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zbycie udziałów w spółce

 

zbycie udziałów w spółce 113 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.03.06 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.112.2018.GTM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.430.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Jaka wartość stanowić będzie koszt uzyskania przychodów dla celów obliczenia podstawy opodatkowania Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24a ust. 4 w zw. z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Holenderską akcji Spółki Polskiej nabytych w 2009 r. w ramach wymiany udziałów/akcji?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.344.2017.1.MM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Udziałowca po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.320.2017.1.ANK
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia: Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości innej (w szczególności wyższej) niż Wynagrodzenie uzgodnione między Wnioskodawcą a Spółką Zależną?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.147.2017.2.AK
     ∟Przy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz podmiotu trzeciego objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa, Wnioskodawca winien rozpoznać koszty uzyskania przychodów – zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 ww. ustawy prowadzonych przez wnoszone przedsiębiorstwo, określone zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.61.2017.1.EC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.58.2017.1.EC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.62.2017.1.EC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.60.2017.1.EC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.59.2017.1.EC
     ∟Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.353.2016.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.352.2016.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-512/16/AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów nabytych w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-215/16-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółkach przejmowanych.

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-234/16/TS
     ∟W zakresie ustalenia wartości wydatków na nabycie udziałów w Spółce dzielonej

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-228/16/TS
     ∟Czy przychodem Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B na rzecz Spółki A będzie wysokość ceny określonej w zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką A umowie sprzedaży?

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-8/16/AK
     ∟Skutki podatkowe zbycia przez powiernika udziałów nabytych przez niego w ramach wykonania umowy powiernictwa.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-390/15-3/KJ
     ∟Kiedy powstanie przychód podatkowy i obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów jeżeli cena nabycia udziałów będzie płatna, zgodnie z każdą zawartą umową w różnych latach podatkowych?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-794/15/MM
     ∟w zakresie: sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z umorzenia udziałów własnych Spółki za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-532/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-460/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-459/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-458/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-457/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-456/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-455/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-454/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-453/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-452/15-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, oraz z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, której udziały/akcje zostały nabyte w drodze wymiany udziałów.

1 2 3 4

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj