Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot dopłat

 

zwrot dopłat 18 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-11/14-2/MZ
     ∟Należy wskazać, że czynność przekazania udziałowcowi nieruchomości zabudowanej w ramach spłaty dopłat do kapitału nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-402/13/MR
     ∟Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1040/12-3/JK
     ∟Opodatkwoanie zwrotu dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych przez ówczesnych wspólników a wypłaconych następcą prawnym.

2013.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1040/12-2/JK
     ∟Opodatkwoanie zwrotu dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych przez ówczesnych wspólników a wypłaconych następcą prawnym.

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-485/12/MM
     ∟Czy zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika będzie skutkował u wnioskodawcy, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-482/12/MM
     ∟Czy zwrot dopłat dokonany do wysokości dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika będzie skutkował u wnioskodawcy, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-913/08/12-S/IB
     ∟Czy w wypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały o zwrocie dopłat zwrócone dopłaty należy zaliczyć do przychodów wspólników (w tym Pana) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-247/11/AM
     ∟Czy przekazanie nieruchomości wspólnikom Spółki w ramach zwrotu dopłat zwrotnych, do których zobowiązana jest Spółka w związku z uchwałą o zwrocie dopłat, będzie w Spółce podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak zbycie nieruchomości?

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-690/09/MT
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego na zwrot dopłat oraz ujemne różnice kursowe związane z tym kredytem?

2009.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-441/09-2/MM
     ∟Czy różnice kursowe (dodatnie i ujemne), które powstały w związku ze zwrotem dopłat do kapitału Wspólnikowi stanowią przychód podatkowy lub koszt podatkowy Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-632b/08/MR
     ∟Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-620b/08/MR
     ∟Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?

2008.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1245/08/HS
     ∟Skutki podatkowe naliczenia i wypłacenia ewentualnych odsetek dla wspólników spółki z o.o.

2008.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-241/08-4/MZ
     ∟czynności cywilnoprawne w postaci zwrotu dopłat i podziału majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2008.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-472/07-3/AG
     ∟Przy ustalaniu ujemnych różnic kursowych w związku ze zwrotem wspólnikowi dopłaty do kapitału wniesionej w walucie obcej - zarówno do wpływu, jak i wypływu z rachunku bankowego środków pieniężnych w walucie obcej podatnik jest obowiązany przyjąć kurs faktycznie zastosowany w tych dniach, tj. w dniu wpływu środków na rachunek i w dniu ich wypływu z rachunku. Uwzględniając brzmienie art. 15a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie to kurs kupna banku z usług którego Spółka korzysta w dniu wpływu środków na rachunek walutowy Spółki – przy ustalaniu wartości tych środków w dniu ich wpływu oraz kurs przyjęty przez Spółkę dla wyceny wy...

2008.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-472/07-2/AG
     ∟Czy zwrot Wspólnikowi Spółki dopłat w wyższej kwocie USD, niż kwota faktycznie wniesionych przez Wspólnika dopłat w USD będzie skutkował powstaniem po stronie Wspólnika Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce oraz czy w związku z powyższym po stronie Spółki powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane ze zwrotem Wspólnikowi dopłat?

2005.03.30 - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - PDII-423/7/05
     ∟Czy kwotę zwrotu części dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za 2004 r., otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r. należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty 2005 r.?W dniu 24.01.2005 r. Spółka z o.o. złożyła zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Spółka jako zakład pracy chronionej, otrzymuje ze środków PFRON raz na dwa miesiące dofinansowanie do wynagrodzeń osób n...

2005.01.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP3/423-408/04/BLG
     ∟Czy o tę część dopłat do rachunków członków OFE, która obejmuje zwrot kwot nadwyżkowo pobranych prowizji (a uprzednio była zaliczona do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym) podatnik powinien skorygować przychód podatkowy w momencie dokonania zwrotu?

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj