Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasiedlenie

 

zasiedlenie 3475 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.400.2019.3.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z zakupem nieruchomości.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.593.2019.3.LS
     ∟Sprzedaż nieruchomości (działka zabudowana i niezabudowana).

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.486.2019.3.MGO
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy (aportu) budowli – sieci kanalizacji deszczowej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.511.2019.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.304.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (działki nr 1)

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.486.2019.1.LS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy – sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.391.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży budynku magazynowego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.547.2019.1.KM
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży lokali mieszkalnych zakupionych po pierwszym zasiedleniu oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na ich remont.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.432.2019.3.IZ
     ∟Uznanie dostawy Nieruchomości za czynność podlegająca opodatkowaniu, zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia Nieruchomości

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.433.2019.2.JB
     ∟Opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.437.2019.1.DS
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.389.2019.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.571.2019.1.KJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.569.2019.1.MDO
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.568.2019.1.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.487.2019.1.AJ
     ∟Planowana dostawa spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.297.2019.4.KK
     ∟Brak uznania darowizny na rzecz męża nieruchomości, budowli stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie żony za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.396.2019.1.MW
     ∟Zwolnienie od podatku przekazania przez Wnioskodawcę budynku ośrodka kultury na rzecz Wspólnika (Gminy).

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.503.2019.2.AK
     ∟Dostawa budynku handlowo-usługowego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.381.2019.2.SJ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.591.2019.1.KJ
     ∟Sprzedaż dokonana przez Wnioskodawcę będzie zwolniona od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.364.2019.2.KK
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem parterowym.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.422.2019.3.AK
     ∟Transakcja dostawy pomieszczenia, przez Gminę na rzecz Najemcy, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj