Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: tablica

 

tablica 14 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.377.2019.2.AR
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.372.2019.2.EJU
     ∟w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań nr 2,3,4 projektu pn. „X”

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.241.2019.2.AR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup autobusów oraz urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych w ramach projektu pn. „...”, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na roboty budowlane (budowa ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia ulicznego), nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz montaż wiat autobusowych w ramach oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na opracowanie Studium Wykonalności oraz promocję projektu (artykuły prasowe, oznakowanie infrastruktury, spoty radiowe, spoty telewizyjne, tablice informacyjno-pamiątkowe) w ramach ww. projektu.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.126.2019.3.EZ
     ∟Dostawa za odszkodowaniem przedmiotowej działki przez Wnioskodawcę będzie dostawą dokonywaną przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, dostawa działki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Przeniesienie własności działki niezabudowanej z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie będzie opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.390.2018.2.JKU
     ∟Prawo do odliczenia (zwrotu) VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję w zakresie obiektów, o których mowa w punktach 5) – 11) oraz w zakresie obiektów, o których mowa w punktach 1) – 4).

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.332.2018.2.AR
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków (…)”.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.160.2018.2.AP
     ∟Opodatkowanie czynności wniesienia przez Miasto do Spółki aportem wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury; prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem w ramach Projektu infrastruktury mającej być przedmiotem aportu; brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z wytworzeniem w ramach Projektu, infrastruktury obejmującej drogi (w tym wewnętrzne) wraz z odwodnieniem i oświetleniem; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem sposobu określenia proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na montaż tablicy informacyjnej z uwzględnieniem sposobu określenia proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu.

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-439/15-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży podłóg interaktywnych dla placówek oświatowych.

2013.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-404/13-3/AJ
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka nabędzie prawo do zaliczenia kosztów zakupu tablic/banerów do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku, jeśli tablica/baner nie będzie uznana za środek trwały zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka nabędzie prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tablicy/baneru, w przypadku, kiedy ww. składniki zostaną przez Spółkę zaliczone do środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2011.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-631/11-2/AG
     ∟Ponieważ trzy urzędy, do których spółka zwracała się o wykładnię w tej sprawie udzielają sprzecznych informacji, a tablice amortyzowane są już od prawie 3 lat jako grupa 1 KŚT, Wnioskodawczyni zwraca się z pytaniem czy może wewnętrznie zmienić klasyfikację opierając się na piśmie z Urzędu Statystycznego i dalej je amortyzować już jako grupę 8?

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-347/11/KG
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tablic informacyjnych.

2009.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-574/09-2/MB
     ∟CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup tablicy pamiątkowej

2007.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-137/07-2/RK
     ∟Czy, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, świadczone w sposób wskazany usługi należy zaliczyć do usług najmu – dzierżawy, w stosunku co do których ustawodawca przewidział tzw. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, tj. z chwilą otrzymania zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub wystawionej fakturze?

2007.05.23 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423–122/07/KUKM
     ∟Czy środki przekazane podwykonawcy w postaci poniesionych bezpośrednio przez Spółkę kosztów (nakładów rzeczowych) na modernizację placów zabaw są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej od podwykonawcy faktury? Spółka jest organizatorem programu, którego celem jest m.in. kompleksowa modernizacja 10 istniejących, ogólnodostępnych, zaniedbanych placów zabaw w zamian za zamontowanie tablicy reklamowo–informacyjnej Spółki na minimum 2 lat od dnia odbioru zmodernizowanego placu zabaw.

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj