Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kapitał spółki

 

kapitał spółki 111 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-114/13/MK
     ∟Czy Dłużnik będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania odsetkowego wobec Udziałowca w wyniku konfuzji - podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności odsetkowej na kapitał w drodze niepieniężnej?

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-113/13/MK
     ∟Czy Udziałowiec będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wygaśnięciem należności odsetkowej od Dłużnika w wyniku konfuzji - podwyższenia kapitału zakładowego poprzez konwersję wierzytelności odsetkowej na kapitał w drodze niepieniężnej?

2013.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-313/12-2/WS
     ∟Wpłata na kapitał rezerwowy Spółki.

2012.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-792/12-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-793/12-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-90/12-4/MS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w Spółce Zależnej poprzez wydanie wierzytelności.

2012.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-141/12-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-140/12-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1004/11-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1003/11-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1002/11-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-982/11-4/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1153/11-3/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-792/11-3/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-792/11-2/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-858/11-3/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-857/11-3/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-232/11-4/MZ
     ∟Należy stwierdzić, że jeżeli opisana we wniosku umowa pożyczki została objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas powyższa czynność była wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w takiej sytuacji nie znalazł zastosowania art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy pożyczka była udzielona przez udziałowca spółce kapitałowej, ale nie została objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-410/11-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-407/11-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.

2011.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1410/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce polskiej.

2011.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1127/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1128/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1109/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1104/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1103/10-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1087/10-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.

2010.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-685/10-2/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania aportu udziałów (akcji) do spółek.

2010.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-559/10-4/AP
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji akcjonariuszy w zamian za wkład niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2010.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-558/10-4/AP
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji akcjonariuszy w zamian za wkład niepieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

1 2 3 4

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj