Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badanie okresowe

 

badanie okresowe 51 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.640.2018.2.PG
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP5/443-269/14/18/WB
     ∟Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2017.1.AC
     ∟obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i nr 11)

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.371.2017.1.AC
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów szkoleń BHP Zarządzającego oraz kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-3.4512.54.2017.2.WB
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych w ramach medycyny pracy na wniosek pracodawcy oraz zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych na wniosek osoby badanej (bez skierowania pracodawcy).

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1201/14/16-3/S/JŻ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług medycznych, w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-123/16-7/IP
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług medycznych w postaci badań i konsultacji psychologicznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz mieszczących się w ich pojęciu konsultacji psychologicznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznych badań w służbie medycyny pracy, świadczonych przez psychologa na terenie podmiotu leczniczego oraz badań wzroku (widzenia zmierzchowego i reakcji po olśnieniu oraz widzenia obuocznego) w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonych na skierowanie lekarza lub na życzenie pacjenta przez psychologa, na terenie podmiotu leczniczego, a także ustalenie czy Wnioskodawca prawidłowo korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy w odniesieniu do całego przychodu, którego źródłem jest sprzedaż usług (wymienionych w pkt 1-4 opisu stanu faktycznego), świadczonych przez Wnioskodawcę oraz zespół psychologów na terenie i na rzecz podmiotów leczniczych.

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-11/15-4/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez psychologa polegających na badaniach psychologicznych, bądź psychotechnicznych.

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-269/14-5/KG
     ∟Zwolnienie od podatku dla usług polegających na udziale lekarza medycyny pracy i pielęgniarki środowiskowo-przemysłowej sprawujących profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami w komisjach BHP i wizytacjach stanowisk pracy.

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-269/14-4/KG
     ∟Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.

2015.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1201/14-2/JŻ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług medycznych, w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych

2014.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-917/14/EJ
     ∟brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do usług medycznych w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych

2014.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-500/14-2/RG
     ∟zwolnienia z opodatkowania badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych pracowników, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-510/14-2/KK
     ∟Wnioskodawca nie wypełnia przesłanki o charakterze przedmiotowym - świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców oraz operatorów maszyn np. wózków widłowych, maszyn budowlanych, suwnic itp. wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej nie służą bezpośrednio profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Tym samym w analizowanej sprawie nie ma podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług.

2014.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-240/14-2/JL
     ∟Do opisanych we wniosku badań lekarskich ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Do opisanych we wniosku badań psychologicznych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają one opodatkowaniu według stawki 23%.

2013.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-131/13-2/KG
     ∟Zwolnienie od podatku badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

2013.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-444/13-2/MG
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych w ramach medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-394/12/ASz
     ∟Zwolnienie od podatku VAT badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy obejmujących wykonanie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pracownika.

2012.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-489/12-3/SJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie badań lekarskich kierowców oraz psychologicznych badań kierowców.

2012.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-489/12-2/SJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług w zakresie badań lekarskich kierowców oraz psychologicznych badań kierowców.

2011.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-867/11/RS
     ∟Zaliczenie do przychodów pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wartości zakupionych świadczeń składających się z pakietu medycznego i programu sportowego.

2011.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1418/11/AZ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług medycyny pracy oraz prawo do skorygowania sprzedaży zafakturowanych usług za okres od stycznia do 31 marca 2011r.

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITTP1/443-1265b/11/MN
     ∟Opodatkowanie badań lekarskich i psychologicznych.

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITTP1/443-1265a/11/MN
     ∟Opodatkowanie badań lekarskich i psychologicznych.

2011.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1041/11/AW
     ∟Badania psychotechniczne kierowców i operatorów wózków widłowych

2011.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-768/11-3/AP
     ∟Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wykonując badania z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowań od pracodawców?

2011.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-236/11-3/SM
     ∟Brak zwolnienia świadczonych usług w zakresie badań psychologicznych.

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-176/11-4/MP
     ∟1. czynności polegających na wystawianiu zaświadczeń i dokonywaniu wpisów do książeczki zdrowia pracownika w przypadku badań wstępnych i okresowych w zakresie Medycyny Pracy,2. czynności polegających na wykonywaniu badań psychotechnicznych o charakterze wstępnym i okresowym,3. na wystawianiu zaświadczeń w celach prywatnych np. potrzebnych do przedstawienia w organie rentowym lub po utracie prawa jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,4. czynności polegających na wydawaniu orzeczeń i opinii lekarskich o stanie zdrowia pacjenta na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz pobieraniu opłaty rejestracyjnej od pacjenta w momencie zarejestrowania się w NZOZ.

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-176/11-3/MP
     ∟1. czynności polegających na wystawianiu zaświadczeń i dokonywaniu wpisów do książeczki zdrowia pracownika w przypadku badań wstępnych i okresowych w zakresie Medycyny Pracy,2. czynności polegających na wykonywaniu badań psychotechnicznych o charakterze wstępnym i okresowym,3. na wystawianiu zaświadczeń w celach prywatnych np. potrzebnych do przedstawienia w organie rentowym lub po utracie prawa jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,4. czynności polegających na wydawaniu orzeczeń i opinii lekarskich o stanie zdrowia pacjenta na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz pobieraniu opłaty rejestracyjnej od pacjenta w momencie zarejestrowania się w NZOZ.

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-176/11-2/MP
     ∟1. czynności polegających na wystawianiu zaświadczeń i dokonywaniu wpisów do książeczki zdrowia pracownika w przypadku badań wstępnych i okresowych w zakresie Medycyny Pracy,2. czynności polegających na wykonywaniu badań psychotechnicznych o charakterze wstępnym i okresowym,3. na wystawianiu zaświadczeń w celach prywatnych np. potrzebnych do przedstawienia w organie rentowym lub po utracie prawa jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,4. czynności polegających na wydawaniu orzeczeń i opinii lekarskich o stanie zdrowia pacjenta na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz pobieraniu opłaty rejestracyjnej od pacjenta w momencie zarejestrowania się w NZOZ.

1 2

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj