Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Azerbejdżan

 

Azerbejdżan 13 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.186.2017.2.HK
     ∟Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodów z pracy na statku eksploatowanym na wodach terytorialnych Azerbejdżanu i biorącym udział przy wydobyciu węglowodorów po stronie podatnika powstanie obowiązek podatkowy w Polsce? Czy na podstawie art. 23 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić podatek od uzyskanych dochodów w Azerbejdżanie? Czy z uwagi na fakt zapłaty przez Wnioskodawcę podatku w Azerbejdżanie w oparciu o art. 23 Konwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-952/15-2/EC
     ∟1. Czy w sytuacji, gdy podatek dochodowy od dochodów Wnioskodawcy został pobrany przez jego kontrahenta w celu odprowadzenia do azerbejdżańskich organów skarbowych, Wnioskodawca powinienem także zapłacić podatek dochodowy polskim organom skarbowym? 2. Czy na podstawie art. 23 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że słusznie został pobrany w Azerbejdżanie podatek od jego dochodów osiągniętych w tamtym kraju i nie musi już płacić podatku dochodowego polskim organom skarbowym? 3. Czy na podstawie art. 24 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca może uznać, że ponieważ podatek dochodowy od jego dochodów został już pobrany w Azerbejdżanie to nie musi już płacić tego podatku polskim organom skarbowym? 4. Jeżeli Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy także w Polsce, to jak powinienem obliczyć jego wysokość?

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-139/15/AŻ
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu doprowadzenia do podpisania kontraktów pomiędzy klubem sportowym z Azerbejdżanu a profesjonalnymi sportowcami

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-427/14-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania dochodów z pracy na pokładzie statku.

2013.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-810/13-4/TW
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych na terytorium Norwegii i Azerbejdżanu w ramach działalności gospodarczej

2013.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1049/12-4/SP
     ∟Czy Wnioskodawca, który jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia dla oddelegowanego pracownika ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy według polskich przepisów i przekazywać do polskiego Urzędu Skarbowego przez cały okres oddelegowania pracownika? Czy po przekroczeniu 183 dni pobytu oddelegowanego pracownika poza Polską, podatek będzie należny Urzędowi Skarbowemu w Azerbejdżanie i wówczas płatnik wypłacający wynagrodzenia oddelegowanemu pracownikowi nie będzie pobierał zaliczki?

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-12/SP
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie nieposiadającym certyfikatu rezydencji i nieprowadzącym działalności gospodarczej.

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-8/MP
     ∟Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-7/MP
     ∟Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-5/MP
     ∟Honorarium wypłacane krajowemu ekspertowi ad hoc, niebędącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-4/MP
     ∟Honorarium wypłacane krótkoterminowemu ekspertowi, będącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikowi oddelegowanemu do wykonywania obowiązków służbowych w Azerbejdżanie w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej.

2012.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-176/12-13/SP
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania w Azerbejdżanie z tytułu umowy zlecenia zawartej w ramach działalności gospodarczej.

2007.11.12 - Minister Finansów - DD4/033-0596/IDy/07/6375
     ∟Czy od wypłaconej prowizji osobie posiadającej miejsce zamieszkania i wykonywującej samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Azerbejdżanu Spółka, jako płatnik powinna zapłacić podatek u źródła?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj