Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agent ubezpieczeniowy

 

agent ubezpieczeniowy 85 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.266.2018.3.MM
     ∟Czy otrzymane świadczenie wyrównawcze podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolnione z tego podatku?

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.366.2017.1.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu u agenta ubezpieczeniowego.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.229.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.80.2017.2.BS
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-609/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-608/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-306/16-4/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-279/15-2/KB
     ∟Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych Wnioskodawcy przez Brokera z tytułu zawarcia przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia lub przystąpienia do umów przez Finansującego lub Korzystającego za pośrednictwem Brokera.

2015.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1345/14-2/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych przez Brokera.

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1131/14-4/AS
     ∟Brak uzyskania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń wobec wykonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności agencyjnych przez osoby fizyczne zatrudnione u Partnera

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1090/14-2/RR
     ∟Zwolnienia od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-942/14-6/AO
     ∟dotyczy uznania, że brak jest czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz klienta w przypadku kiedy ubezpieczającym leasingowany pojazd jest klient i Spółka działa jedynie jako pośrednik (agent płatniczy) przekazujący składkę ubezpieczeniową do zakładu ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-942/14-5/AO
     ∟dotyczy uznania usługi serwisowej za usługę kompleksową i całości wynagrodzenia z tytułu tej usługi opodatkowania podstawą stawką podatku VAT (leasing, ubezpieczenie, rozłożenie na raty, obsługa administracyjna)

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-942/14-4/AO
     ∟Należy uznać, że Wnioskodawca świadczył będzie odrębne od usługi ubezpieczeniowej usługi obsługi administracyjnej, które wiążą się z dodatkowymi czynnościami administracyjnymi wykonywanymi przez pracowników Spółki, które to czynności nie są wykonywane w przypadku wybrania przez klienta jedynie usługi ubezpieczeniowej korzystającej ze zwolnienia od podatku. Wobec odrębności świadczeń i nakładów pracy związanych z dodatkową obsługą administracyjną umowy ubezpieczenia usługi te nie są również zależne od usług finansowych dotyczących rozłożenia składki ubezpieczeniowej na raty, które świadczonych są przez Wnioskodawcę. Zatem usługi obsługi administracyjnej jako usługi odrębne i niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług będą podlegały opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT.

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-485/13-2/AG
     ∟Jaka jest data powstania przychodu, pod którą należy ujmować przychód z premii uzyskanej za realizację celu premiowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w danym stanie faktycznym: czy będzie to ostatni dzień listopada 2012 r., czy też data z grudniowa 2012 r., zgodnie z datą informacji dla agenta, czy też data faktycznego otrzymania premii na konto, tj. styczeń 2013 r.?

2013.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-439/13/KT
     ∟Zwolnienie od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-302/13-2/IG
     ∟Czy opisana niżej usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz zakładów ubezpieczeń stanowi usługę pośrednictwa w świadczeniu Usług ubezpieczeniowych, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, a tym samym czy korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów usług?

2013.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1286/12-2/AO
     ∟zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego

2012.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-844/12-2/IGo
     ∟Usługi, świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych

2012.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-618/12/AJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi i usług świadczonych w ramach umowy franchisingu oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w przypadku sprzedaży doładowań elektronicznych telefonów komórkowych.

2012.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4441-23/12-3/HMW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2012.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1502/11-2/SM
     ∟zwolnienie importu usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4441-81/11-3/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienie od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (subagent).

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1342/11-5/NS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1052/11/DP
     ∟Kiedy powstanie u agenta ubezpieczeniowego przychód z działalności gospodarczej - czy w miesiącu wykonania usługi, czy w miesiącu wystawienia faktury, zatwierdzonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe? Czy przychód za usługi pośrednictwa wykonane w czerwcu, należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w czerwcu, czy dopiero w lipcu, np. 25 lipca z chwilą wystawienia faktury?

2012.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4441-78/11-3/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do świadczonych usług na rzecz agenta ubezpieczeniowego.

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1147/11/PK
     ∟możliwości zwolnienia od podatku VAT czynności agenta ubezpieczeniowego

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-990/11/PH
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

2011.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-645/11/PK
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji i nadzorowaniu czynności agencyjnych

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-810/11-2/PR
     ∟zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na wyszukiwaniu klientów ubezpieczeniowych i kontaktowaniu ich z ubezpieczającym, udzielaniu informacji o ofercie oraz wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów, świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego oraz dla usług dodatkowych, o których mowa we wniosku świadczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego wspomagających działalność ubezpieczeniową

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj