Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: naruszenie przepisów

 

naruszenie przepisów 4 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.309.2019.2.AK
     ∟Czy odszkodowanie w kwocie trzykrotnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 471 Kp w zw. z art. 42 § 1 kp, przyznane na podstawie § 1 ust. 1 lit. a ugody zawartej przed sądem podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „updof”)?

2006.08.24 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-77/06/KK/3
     ∟W którym momencie podatkowa grupa kapitałowa traci status podatnika, wskutek naruszenia zakazu stosowania cen transferowych w transakcjach z podmiotami spoza grupy.

2006.04.28 - Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - PV/443-I-16/2006
     ∟Czy w przypadku nieterminowego zainstalowania kasy rejestrującej, podatnik oprócz utraty ulgi z tytułu zakupu kas, traci prawo do obniżenia podatku należnego o 30% podatku naliczonego, dotyczacego tej części zakupów, które przy sprzedaży podlegają ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujacych i które były dokonane po dniu przekroczenia limitu sprzedaży do dnia instalacji kasy; czy korekta podatku naliczonego dotyczy wszystkich zakupionych towarów, w tym również przed dniem przekroczenia limitu, które były przedmiotem sprzedaży na rzecz osób fizycznych po dniu przekroczenia limitu do czasu instalacji kasy?Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ...

2005.06.23 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPŁ/415-38/05/MJM
     ∟Czy odszkodowanie przyznane pracownikowi na mocy ugody sądowej, którego kwota została ustalona w wysokości umownej (nie wynikającej wprost z odrębnych przepisów) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj