Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: analogia

 

analogia 4 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.131.2017.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanego we wniosku wydatku

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.70.2017.1.JKU
     ∟zawarcie aneksu pomiędzy Wnioskodawcą a Pożyczkodawcą nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie nastąpi podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.787.2016.1.BF
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2007.06.14 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-58/07
     ∟W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Wnioskująca postawiła pytanie, czy uzyskane wiążące interpretacje dla „Projektu rozwoju kadr”, dotyczące zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można per analogia stosować do innych projektów realizowanych przez Spółkę z zakresu Działania 2.3, w przypadku, gdy istotny element, tj. sposób finansowania tych projektów pozostaje tożsamy ze sposobem finansowania „Projektu rozwoju kadr”? W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Prz...

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj