Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana decyzji

 

zmiana decyzji 4 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2017.1.AK
     ∟Do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na podstawie zapisu art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wystarczy – jak sądzi Wnioskodawca – zmiana zapisów w pozwoleniu na budowę w 2018 r., kiedy urodzi mu się trzecie dziecko, skoro bowiem Wnioskodawca pozwolenie na budowę uzyskał w 2016 r., będąc rodzicem jednego dziecka oraz właścicielem lokalu mieszkalnego.

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-911/11-3/AS
     ∟Czy, jeżeli Spółka zastosuje się do stanowiska organu podatkowego zawartego w indywidualnej interpretacji (doręczonej w odpowiedzi na niniejszy wniosek) i w związku z tym złoży korekty rocznych zeznań podatkowych CIT-8 za poprzednie lata podatkowe, to zastosowanie znajdzie art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, tj. w przypadku ewentualnej, późniejszej zmiany doręczonej Spółce interpretacji lub nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej przez organy po przeprowadzeniu ewentualnej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, Spółka będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem ww. interpretacji?

2007.12.19 - Izba Skarbowa w Białymstoku - PPII/4430-336/RL/07
     ∟Czy Teatr postępuje prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie wody źródlanej „Krynka” i dzierżawie dystrybutora do wody z podajnikiem w celu poprawy warunków pracy aktorów. W wyniku wszczętego postanowieniem z dnia 07.12.2007 r. nr PPII/4430-336/RL/07 postępowania w sprawie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 10.08.2007 r. tut. organ ustalił następujący stan faktyczny: Wnioskiem z dnia 27.06.2007 r. Teatr Dramatyczny zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z zapytaniem, czy postępuje prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie wody źródlanej „Krynka” i dzierżawie dystrybutora do wody z podajnikiem w ce...

2007.01.29 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-415/35/06/JB
     ∟Dotyczy sposobu poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmieniającej postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowią...

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj