Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zlecenia

 

zlecenia 1812 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zasiłek chorobowy).

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.430.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.429.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.428.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.342.2019.2.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.319.2019.4.DW
     ∟Czy przedstawiona umowa podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też opodatkowaniu podlega tylko jej część wskazana w dokumencie oznaczonym jako „faktura” (który, jak wskazano we wniosku nie jest fakturą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie jest tak oznaczony na potrzeby realizacji umowy łączącej strony)?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN
     ∟- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Ukrainy;- obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Filipin; - Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Ukrainy;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Filipin.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.239.2017.10.S.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.309.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wykonywaniem przez obywateli z Ukrainy czynności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.308.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z zatrudnianiem na umowę zlecenie obywateli Ukrainy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.324.2019.3.JK3
     ∟Świadczenia na rzecz zleceniobiorców.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2019.4.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zleceniobiorców.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2019.1.AK
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wytworzenie programu komputerowego

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.294.2019.1.MD
     ∟Ustalając za rok 2018 dochód córki (…) Wnioskodawczyni zobowiązana była od kwoty osiągniętego przez córkę przychodu z działalności wykonywanej osobiście (umowy-zlecenia) odjąć wyłącznie koszty jego uzyskania. Ponieważ dochód ten, w przypadku tej pełnoletniej, uczącej się córki w 2018 r. przekroczył kwotę 3.089 zł, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie mogła, w rozliczeniu za rok 2018, zastosować ulgi prorodzinnej na tę córkę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.284.2019.2.BG
     ∟Kwestii zastosowania zwolnienia wynikające z art. 26 ust. lg w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 w powiązaniu z art. 26 ust. lc i lf ww. ustawy oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wypłacie należności z tytułu wypłacanej dywidendy zgodnie z art. 10 polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.447.2019.3.MM
     ∟Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.446.2019.3.MM
     ∟Świadczenie pomocy prawnej dla ofiar przestępstw w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.209.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.332.2019.1.AG
     ∟obowiązek opodatkowania wyłącznie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu wypłaconej na rzecz Powiernika dywidendy

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.275.2019.1.KK
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Wnioskodawcy, jako płatniku (zleceniodawcy), ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku dochodowego (zaliczki na podatek dochodowy) w Polsce według polskich przepisów prawa (w szczególności na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) niezależnie od tego czy okres przebywania zleceniobiorcy w danym roku na terytorium Polski przekracza czy też nie przekracza 183 dni? 2. Czy pomimo przekroczenia przez zleceniobiorców okresu 183 dni pobytu w Niemczech, nadal ciąży na Wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia podatku dochodowego (zaliczki na podatek dochodowy) wyłącznie w Polsce?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2018.11.S.19.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.355.2019.1.LS
     ∟Reasumując w związku z zawarciem z Prokurentem umowy zlecenia i wypłatą na tej podstawie wynagrodzenia należnego Prokurentowi z tytułu pełnionej funkcji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz będzie zobowiązany do uwzględniania 20% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.296.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywatela Mołdawii na umowę zlecenia.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Białorusi na podstawie umowy zlecenia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.293.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na umowę zlecenia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.291.2019.1.JM
     ∟obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia dotyczącymi świadczenia usług opieki domowej wykonywanymi na terytorium Polski i Niemiec

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2019.5.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik, materiał, odpisy amortyzacyjne.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.206.2019.2.JS
     ∟W zakresie: ustalenia, czy prace realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 updop.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.191.2019.2.MK
     ∟Niezbędne jest by twórca osiągał przychód bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych lub rozporządzaniem tymi prawami, co wymaga z kolei stosownego udokumentowania. Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może nastąpić wyłącznie w miesiącu wypłaty honorarium. Może bowiem zaistnieć sytuacja, że honorarium zostanie wypłacone za jednokrotne przeniesienie praw do utworu, pomimo że praca trwała cały rok podatkowy (powstał bowiem tylko jeden utwór w rozumieniu prawa autorskiego).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj