Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasiłek pogrzebowy

 

zasiłek pogrzebowy 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.127.2017.1.DJD
     ∟Czy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł jest w całości przychodem Wnioskodawcy, czy przychód Wnioskodawcy stanowi wartość wskazana na fakturze VAT?

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-1111/15/RS
     ∟Zwolnienia z opodatkowania zasiłków otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

2010.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-836/10/IB
     ∟Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof?

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-652/09/ASz
     ∟Czy wypłacone składki emerytalne z powyższego funduszu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b?

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-651/09/ASz
     ∟Czy zasiłek z tytułu śmierci wypłacony przez Fundusz Emerytalny Pracowników Budowlanych (CWPS) z Irlandii jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1465/08-4/AK
     ∟Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

2004.04.02 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - US.II-415/4/46/04
     ∟Czy podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez:1. osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP i posiadającą obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu:a. świadczeń emerytalnych z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration USA),b. zasiłku otrzymywanego z amerykańskich związków zawodowych (Local 32BJ District Connecticut 531) tytułem przynależności do tego związku po przejściu na emeryturę,2. podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP w 2004 r. z tytułu:a. zasiłku pogrzebowego otrzymanego po zmarłej żonie ze związków zawodowych (Local 32BJ District C...

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj