Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaliczenie

 

zaliczenie 175 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.484.2018.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kary umownej oraz moment zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.449.2018.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakończonego roku podatkowego wskazanych we wniosku wydatków, objętych zakresem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 oraz określenia momentu korekty kosztów uzyskania przychodów.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.390.2018.2.KF
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.384.2018.1.JS
     ∟Czy wartość opłat notarialnych poniesionych w związku z nabyciem nieruchomości powinna być przypisana proporcjonalnie do wartości początkowej lokalu niemieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2017.1.EN
     ∟w zakresie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, o których mowa we wniosku.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.182.2017.1.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.10.2017.1.MR
     ∟W zakresie: ustalenia, czy koszty wskazane w opisie stanu faktycznego, w szczególności koszty usług doradczych, wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy, koszty usług wsparcia, jak i inne koszty związane z prowadzonymi pracami rozwojowymi, będą stanowić koszty prac rozwojowych, o których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.380.2016.1.NL
     ∟ustalenie, czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.964.2016.1.HD
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczać w koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie kur jednorazowo w momencie ich poniesienia, tj. w momencie (faktycznego) fizycznego zaksięgowania dokumentów zakupu?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-236/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-235/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-234/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-233/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-232/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-231/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-230/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-229/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-228/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-227/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-226/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-225/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-224/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-223/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-222/16-3/BC
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-317/16-3/AG
     ∟Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-9/16-2/MW
     ∟Czy wydatki na Koszty Emisji Obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o pdop i mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia ?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-453/15-2/AM
     ∟koszty prac rozwojowych

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-975/15-4/RS
     ∟Czy z uwagi na fakt, iż Spółka otrzymuje od podmiotów z grupy kwoty równe kwocie przekazanego świadczenia powiększonego o stosowna marżę, należy uznać, że nie dochodzi w tym wypadku do przekazania przez Spółkę na rzecz organizacji czy fundacji darowizny w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka może zaliczyć kwoty przekazanych świadczeń do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-585/15-4/MAP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wystawieniem informacji PIT-11 i PIT-4R.

2015.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-785/15/WM
     ∟Czy opłata zapasowa stanowi koszt uzyskania przychodu?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj