Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zadania

 

zadania 559 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.333.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.456.2019.2.EW
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.373.2019.1.AP
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację etapu I i etapu II zadania pn.: „(…)”.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.469.2019.2.MSO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „(…)”.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.486.2019.2.MSO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.:”(…)”.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.513.2019.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez stowarzyszenie od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie instalacji wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.423.2019.1.BR
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.373.2019.3.ISN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.335.2019.2.IP
     ∟Stwierdzenie, czy otrzymana dotacja oraz otrzymane darowizny stanowią podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ustawy oraz czy powinny być wliczane do limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.243.2019.2.AMS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.263.2019.2.SS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.369.2019.1.AG
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.241.2019.1.AS
     ∟- prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „(…)”; - udokumentowanie fakturami otrzymanych kwot stanowiących wkład własny mieszkańców (związanych z realizacją montażu instalacji OZE); - moment powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanej dotacji i stawki podatku dla dotacji.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.228.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.318.2019.1.EW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.267.2019.1.AP
     ∟Prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „A”.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.361.2019.2.PRP
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.281.2019.1.SS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.295.2019.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.286.2019.2.EW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację opisanego we wniosku zadania.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.200.2019.2.SS
     ∟Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”, w okresie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.271.2019.1.JKU
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.214.2019.2.MB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.252.2019.1.AS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.272.2019.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa amfiteatru”, dofinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.186.2019.2.AR
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez konserwatora (podmiot dokonujący konserwacji) z tytułu realizacji usługi konserwatorskiej.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.191.2019.1.SS
     ∟Możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „…”.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.231.2019.1.TK
     ∟Możliwość odliczenia i zwrotu podatku związanego z realizacja operacji.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.229.2019.1.EW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy poniesione na realizację zadania pn.: „…”.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.301.2019.1.MG
     ∟Brak prawa do odzyskania w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację zadania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41690 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj