Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaspokojenie wierzycieli

 

zaspokojenie wierzycieli 2 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2007.09.11 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-253/07/KUKM
     ∟Czy odsetki od pożyczek udzielonych Spółce przez jej głównego udziałowca (ponad 90%)podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w momencie ich zapłaty na rzecz podmiotu z grupy, który wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja) z art. 518 kodeksu cywilnego (po spłacie wierzyciela), nie będącego udziałowcem ani spółką “siostrzaną”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2006.07.21 - Zachodniopomorski Urząd Skarbowy - OP/423/131/86/TB/06
     ∟Czy przekazanie do Spółki A Holdings majątku Spółki B pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, na podstawie art. 286 § 1 KSH, wiąże się z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium Polski przez Spółkę A Holdings?Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnik...

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj