Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kształcenie

 

kształcenie 778 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.497.2019.1.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.366.2019.1.AK
     ∟Prawidłowość zastosowania podstawowej stawki podatku dla świadczonych usług szkoleniowych.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
     ∟Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”. Wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.399.2019.1.MR
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2019.2.MN
     ∟Brak zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.174.2019.2.MGO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku: - usług kształcenia zawodowego - organizacji konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń (za wyjątkiem usług kształcenia zawodowego.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.236.2019.1.PM
     ∟Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku usługi przeprowadzania egzaminu z języka polskiego

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.196.2019.2.KP
     ∟zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.192.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać podatek u źródła od płatności na rzecz Uniwersytetu z tytułu usług edukacyjnych świadczonych przez Uniwersytet na rzecz Wnioskodawcy.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.191.2019.2.KM
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia lekarzy i ratowników medycznych

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.81.2019.3.MM
     ∟W zakresie obowiązków informacyjnych, jakie mogą ciążyć na Wnioskodawcy w związku z realizacją przez niego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.110.2019.2.AGW
     ∟Brak zwolnienia od podatku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.81.2019.2.AP
     ∟Świadczone przez Fundacje usługi edukacyjne nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ponieważ nie jest ona jednostką objętą systemem oświaty.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.839.2018.2.SJ
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkolenia pilota lekkich statków powietrznych (LAPL) jako usługi kształcenia zawodowego.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.913.2018.2.ŻR
     ∟opodatkowanie 23% stawką podatku VAT usług nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.91.2017.10.JO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.822.2018.1.JŻ
     ∟Rozpoznanie importu usług oraz zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych przez podmiot ukraiński.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.633.2018.2.AS
     ∟prawo do zastosowania zwolnienia dostawy preparatów anatomicznych

2018.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.641.2018.2.IT
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług kształcenia zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)

2018.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.500.2018.2.JKU
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowanych w formie szkoleń oraz innych usług ściśle z nimi związanych, finansowanych w całości ze środków publicznych.

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.457.2018.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT czynności dodatkowych, w tym m.in. konsultacji ze specjalistami, doradztwa zawodowego, udzielania osobom bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.

2018.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.514.2018.2.JK
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

2018.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.531.2018.1.AS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-133/14/18-5/S/AK1
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki - zastosowanie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.567.2018.1.DC
     ∟Zwolnienia od podatku działalności szkoleniowej.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.522.2018.3.KB
     ∟Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.519.2018.1.WN
     ∟zwolnienie z opodatkowania usług kształcenia zawodowego

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.432.2018.1.KOM
     ∟Brak zwolnienia z podatku VAT czynności związanej z przejściem studentów do Uczelni Przejmującej w związku z likwidacją uczelni niepublicznej, na której studiowali dotychczas.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.561.2018.2.IK
     ∟opodatkowanie zwrotu kosztów otrzymywanych przez Wnioskodawcę od OKE za materiały potrzebne podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-1-54/16-12/KC/ISK
     ∟Brak możliwości stosowania zwolnienia od podatku dla organizowanych szkoleń dla psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest niezbędna do wykonywania zawodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj