Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: krwiodawstwo

 

krwiodawstwo 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.924.2016.1.LŻ
     ∟w zakresie nieuwzględniania przy ustalaniu wskaźnika proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 2-10 otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań statutowych wymienionych w ustawie o publicznej służbie krwi

2013.11.07 - Minister Finansów - PT8/033/62/164/SBA/13/RD115558
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla czynności wydawania zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej

2012.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-449/12-2/SJ
     ∟Czy usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-560/11-7/JS
     ∟usługi wykonywane przez podmiot leczniczy, polegające na oznaczeniu grupy krwi pacjenta dla jego własnych potrzeb, w przypadku gdy zgłosi się indywidualnie, wpisują się w ramy świadczenia opieki medycznej oraz spełniają kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem powyższe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-183/11-6/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usługi sterylizacji narzędzi medycznych wykonywanej na rzecz jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz gabinetów kosmetycznych.

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-183/11-5/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności pobierania opłat z tytułu świadczeń, polegających na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty.

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-183/11-3/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-183/11-2/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą.

2006.02.03 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.VI/I-415-152-V/05
     ∟Czy nagrody otrzymywane przez uczniów za udział w konkursach i olimpiadach są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?Czy paczki rzeczowe dla osób dorosłych jak i paczki dla dzieci w ramach akcji "Wyprawka dla Żaczka" stanowią pomoc socjalną, w związku z czym są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 79? Czy upominki i nagrody dla krwiodawców, którzy oddali znaczne ilości krwi i działaczy społecznych, stanowią przychody z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a?Stosownie do postanowie

2005.03.30 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - D1/415/91/05
     ∟Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nadal podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania darowizny przekazane przez krwiodawców na cele ochrony zdrowia - równowartość honorowo oddanej krwi przez krwiodawcę. Chodzi o rozliczenie się z podatku dochodowego przez krwiodawców za 2004 r. Dotychczas honorowi krwiodawcy mogli dokonywać tego rodzaju odliczeń od podatku. Jestem honorowym krwiodawcą i dlatego proszę o udzielenie wyjaśnienia.

2005.02.09 - Urząd Skarbowy w Gryfinie - US.DPD/42/4111/10/5/05
     ∟Czy można odliczyć od dochodu w ramach darowizny wartość oddanej honorowo krwi w wysokości 350,00 zł na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj