Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aport

 

aport 15667 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.847.2018.1.SR
     ∟prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przekazanie aportem przez Gminę sieci kanalizacyjnej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.741.2018.2.SR
     ∟uznanie aportu nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy aportu nieruchomości oraz brak wpływu na ocenę pierwszego zasiedlenia i możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy poniesionych przez najemcę wydatków przekraczających 30% wartości początkowej poszczególnych budynków i budowli.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.388.2018.2.LG
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.462.2018.2.JS
     ∟1) Czy wartość nominalna wydanych udziałów stanowiąca wydatek Spółki na nabycie trzech odcinków sieci ciepłowniczej pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych może zostać zaliczona w koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia powyższych elementów majątku? 2) Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi w momencie dokonania sprzedaży?

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.554.2018.1.MG
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.553.2018.1.MG
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.847.2018.2.ŻR
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT aportu nieruchomości wymienionych w ppkt a), b), c), d)

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.480.2018.1.BKD
     ∟Czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących aport wniesiony przez Gminę na poczet kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.565.2018.2.GG
     ∟określenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowych

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.380.2018.2.KP
     ∟Czy wniesienie aportem myjni samochodowej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem i czy będzie opodatkowane podatkiem od osób fizycznych? (pyt. 3)

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.606.2018.1.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności planowanego wniesienia aportem do spółki cywilnej myjni samochodowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.488.2018.3.DP
     ∟Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.872.2018.1.AD
     ∟Dotyczy stawki podatku obowiązującej dla czynności wniesienia aportem oczyszczalni ścieków do spółki, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z jej modernizacją oraz sposobu dokonania tego odliczenia.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.599.2018.2.JKU
     ∟Opodatkowanie w całości stawką VAT 23% aportu pięciu działek do Spółki TBS Sp. z o.o.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.563.2018.2.ID
     ∟W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o. o.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.594.2018.1.ZD
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.376.2018.4.BKD
     ∟- Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Obszar Sprzedaży będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, - Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, tj. Obszar Sprzedaży będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, to czy po stronie Spółki dojdzie do powstania przychodu w wysokości wartości wkładu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.518.2018.2.JK
     ∟Opodatkowanie czynności wycofania nieruchomości z majątku spółki i nieodpłatnego przekazania jej do majątku wspólników.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.626.2018.1.MK
     ∟Określenia podstawy opodatkowania w związku z aportem Aktywów.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.426.2018.1.BD
     ∟Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w formie Oddziału w zamian za udziały Wnioskodawcy, w wyniku czego zmianie ulegnie umowa spółki (podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) triet pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.706.2018.3.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.634.2018.2.JO
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, nieodpłatnego przekazania nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, wniesienia aportem nieruchomości do spółki celowej oraz prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia nieruchomości i otrzymanej nieruchomości w wyniku zamiany.

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.747.2018.2.MW
     ∟Prawo Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów po aporcie na Wnioskodawcę oraz brak obowiązku skorygowania zawartego w fakturze błędu za pomocą noty korygującej.

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.571.2018.1.MK
     ∟Wyłączenia od opodatkowania podatkiem na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT aportu przedsiębiorstwa.

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.365.2018.3.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:1) przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości,2) ustalenia wartość początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-275/15-4/18-S/MJ
     ∟Określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem skryptów dłużnych jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za akcje tej spółki.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.513.2018.1.SJ
     ∟W przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w zamian za aport, jako koszt uzyskania przychodu należy przyjąć wartość nominalną akcji własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za aport.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.787.2018.2.IK
     ∟opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci zabudowanej nieruchomości oraz zastosowanie zwolnienia dla wniesienia aportu w postaci zabudowanej nieruchomości.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.325.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe wniesienia przez wspólnika aportem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.324.2018.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez wspólnika aportem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj