Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja

 

akcja 8568 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1524/14-1/AK
     ∟w zakresie: Czy transakcja polegająca na wniesieniu przez SPK wkładu niepieniężnego do nowo utworzonej SPZOO 2 w postaci wszystkich udziałów w kapitale zakładowym SPZOO 1, składających się na 100% kapitału zakładowego SPZOO 1, pociągnie za sobą powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy, jeżeli SPK objęła w zamian za ten wkład 100% udziałów kapitale zakładowym SPZOO 2?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.588.2018.2.AC
     ∟Możliwość zastosowania stawki 19% podatku z tytułu sprzedaży akcji otrzymanych w zamian za umorzone jednostki FCPE.

2019.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0114-KDIP3-2.4011.652.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa (po stronie powiernika).

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.171.2017.13.HS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.492.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Niemczech.

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.601.2018.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracownika Spółki w programie motywacyjnym

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.600.2018.2.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracownika Spółki w programie motywacyjnym

2019.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.599.2018.2.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracownika Spółki w programie motywacyjnym

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.476.2018.1.AR
     ∟Czy w sytuacji gdy łączna wartość wydatków gotówkowych w transakcjach handlowych w tym samym dniu we wszystkich sklepach Spółki łącznie i w tej samej hurtowni przekroczy kwotę 15.000,00 zł, to wydatki te w całości są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.575.2018.1.GG
     ∟obowiązki płatnika podatku dochodowego do osób fizycznych w związku z uczestnictwem pracownika w Programie Motywacyjnym

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.532.2018.2.AC
     ∟obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.577.2018.2.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.602.2018.2.AC
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.731.2018.1.AK
     ∟Opodatkowanie zbycia udziałów i akcji.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.644.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-276/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej.

2019.01.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.676.2016.2019.9.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem Osób Uprawnionych w Programie.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-791/15/18-8/S/LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z udziałem w programie motywacyjnym

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.523.2018.3.SŻ
     ∟Odpłatne zbycie akcji nabytych w spadku po mężu

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.466.2018.1.MR
     ∟w zakresie zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji własnych nieodpłatnie przekazanych uczestnikom programu motywacyjnego

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.369.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.297.2018.4.MAZ
     ∟Wyłączenie z opodatkowania połączenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.487.2018.1.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych dotyczących wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazaniem akcji osobom uprawnionym.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.257.2018.1.MC
     ∟Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek (finansowanie dłużne) zapłaconych od stycznia 2018 r.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.404.2018.2.DJ
     ∟Ustalenie momentu powstania przychodu w przypadku nabycia akcji.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.513.2018.1.SJ
     ∟W przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w zamian za aport, jako koszt uzyskania przychodu należy przyjąć wartość nominalną akcji własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za aport.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.351.2018.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.363.2018.1.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku uczestnictwem jego pracowników w Programie Motywacyjnym organizowanym i zarządzanym przez spółkę matkę.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.552.2018.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.547.2018.2.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem członków zarządu zatrudnionym na podstawie kontraktu menedżerskiego w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą na Węgrzech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj