Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-412/11-2/MC
     ∟1.Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania Spółce użyteczności publicznej środków trwałych.2.Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

2010.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-225/10-4/MM
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym po stronie zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w następstwie nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną nieruchomości wchodzących w Skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?

2008.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-320/07-4/PW
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego (w podatku od spadków i darowizn) w przypadku nabycia przez spadkobierców byłych właścicieli, nieruchomości rolnej należącej do Skarbu Państwa oraz opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. nieruchomości.

2005.06.13 - Urząd Skarbowy w Pleszewie - PP-443/26/2005/IPP
     ∟Czy Spóldzielnia Mieszkaniowo - Administracyjna powinna zapłacić podatek należny VAT od otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz czy może odliczyć podatek naliczony od faktury, otrzymanej od kontrahenta dot. modernizacji kotłowni?

2005.06.08 - Urząd Skarbowy w Pleszewie - PP-443/25/2005/IPP
     ∟Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacic podatek VAT w przypadku gdy nieodpłatnie przejmie od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość ( kotłownie ) wraz z urządzeniami grzewczymi?

2005.03.08 - Urząd Skarbowy w Kętrzynie - US.III/415-16/05
     ∟- dotyczy poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od stypendiów wypłacanych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych przez szkołę w 2005 r.

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj