Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należności sporne

 

należności sporne 3 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2006.12.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-362/06/MC
     ∟Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące należności, (uprzednio zaliczone do przychodów podatkowych Spółki) dokonane w księgach rachunkowych w latach ubiegłych (wtedy potraktowane jako koszty niepodatkowe) w przypadku gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a?

2005.08.01 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP1/423-5/05/54643
     ∟Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy podatek należny VAT w części, w której nie został zapłacony przez kontrahenta może stanowić u Podatnika koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

2004.04.29 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - II/423/4/04
     ∟Podatnik wnioskiem z dnia 14.11.02 r. wystąpił o restrukturyzację zaległości podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 o restrukturyzacji.... Zdaniem podatnika z uwagi na należności sporne postępowanie restrukturyzacyjne zostało zawieszone – a zgodnie ze stanem faktycznym zostało umorzone przez Organ restrukturyzacyjny. Czy – zgodnie z art. 6. ust. 1 ww. ustawy – będzie podlegać restrukturyzacji zobowiązanie wobec budżetu w sytuacji gdy kontrola podatkowa została zakończona podpisaniem protokołu z kontroli w dniu 28.06.2002, a od decyzji wydanej w 2004 r. podatnik wniesie odwołanie ?

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj