Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1049/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.379.2018.2.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części w której spółka nie jest właścicielem prawa)

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.381.2018.4.KS1
     ∟obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawne lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.313.2018.1.DB
     ∟Środki pieniężne wypłacone Wnioskodawczyni jako udział kapitałowy w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, odpowiadające opodatkowanym już podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nigdy nie otrzymanym zyskom osiągniętym przez spółkę jawną, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni - nie będą stanowiły dla Niej przychodu, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.348.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.402.2018.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki komandytowej do majątku prywatnego jej wspólników.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.298.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.299.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.228.2018.4.MD
     ∟skutki podatkowe sprzedaży Działek na rzecz Spółki komandytowej, wniesienie aportem Działek do Spółki komandytowej, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Spółkę lokali posadowionych na Działkach wniesionych uprzednio przez Wnioskodawcę aportem do Spółki

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.242.2018.2.DB
     ∟W związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki cywilnej powstał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego źródła będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie od wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.355.2018.1.GG
     ∟skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.353.2018.1.GG
     ∟skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.260.2018.2.GG
     ∟skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.259.2018.2.GG
     ∟skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.203.2018.1.WS
     ∟Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.169.2018.5.RR
     ∟skutki podatkowe: wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej, wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.295.2018.2
     ∟skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2018.2.MM
     ∟Czy po rozbudowie i modernizacji Budynku głównego Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych od tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.129.2018.3.MM
     ∟Czy po przebudowie i modernizacji Domków Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wartości odpisów amortyzacyjnych od Domków amortyzowanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.297.2018.1.MG
     ∟Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.295.2018.1.KS1
     ∟Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.296.2018.1.ES
     ∟Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.228.2018.1.DB
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki jawnej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.229.2018.1.DB
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki jawnej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.227.2018.1.DB
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.226.2018.1.DB
     ∟Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki jawnej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.139.2018.1.DS
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do wynajmowanego lokalu przy planowanym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego lokalu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj