Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1409/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.409.2018.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po zmarłym małżonku.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.390.2018.2.AKU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności domu mieszkalnego i budynku niemieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup nieruchomości niezabudowanej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazania dorosłemu dziecku w formie darowizny działki z rozpoczętą budową domu w celu zakończenia przez nie budowy domu, w sytuacji niezamieszkania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię będąc jego właścicielką.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.344.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.420.2018.1.KC
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.261.2018.5.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.378.2018.1.SR
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe) w sytuacji spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.360.2018.3.KSM
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.366.2018.1.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.247.2018.2.AWO
     ∟Czy Wnioskodawczyni, przeznaczając środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, na zakup opisanej nieruchomości z rynku pierwotnego, obecnie będącej w budowie, wypełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.358.2018.2.SR
     ∟odpłatne zbycie nieruchomości po podziale działki i zniesieniu współwłasności

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.210.2018.3.AWO
     ∟Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na podstawie przedwstępnej umowy notarialnej zakupu mieszkania oraz dokonanie wpłat na techniczny rachunek Nabywcy jest podstawą do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.280.2018.1.TR
     ∟Zainteresowanej przysługuje prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu ze zbycia nabytego w roku 2016 udziału w nieruchomości: udokumentowanej spłaty na rzecz brata, kosztów poniesionych przy sądowym zniesieniu współwłasności, tj. opłaty za wniosek do sądu i kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy, zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ stanowią one koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.349.2018.4.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.399.2018.1.AKU
     ∟zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłym ojcu w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia na zakup lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.268.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów nieruchomości nabytych w drodze umowy darowizny ,umowy o częściowy dział spadku i nieodpłatne zniesienie współwłasności.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.354.2018.2.JG1
     ∟skutki podatkowe zamiany nieruchomości

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.264.2018.1.MKA
     ∟Dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i odpłatnego działu spadku.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.398.2018.1.KR
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.258.2018.1.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości - zapis testamentowy kosztem odpłatnego zbycia lub kosztem uzyskania przychodu.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.277.2018.3.KR
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.262.2018.2.IL
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.166.2018.3.JG
     ∟W zakresie obowiązku złożenia zeznania podatkowego z dokonanej sprzedaży nieruchomości.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.283.2018.2.IL
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.259.2018.2.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.258.2018.2.KC
     ∟Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanych świadczeń.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.170.2018.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.264.2018.2.AKU
     ∟Przeznaczenie przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na zakup innego lokalu mieszkalnego (własne cele mieszkaniowe) który będzie przez pewien czas wynajmowany

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.249.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty pożyczki zaciągniętej u osoby fizycznej na zakup lokalu mieszkalnego do własnych celów mieszkaniowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj