Interpretacje do przepisu
art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


739/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.131.2017.2.BS
     ∟W zakresie ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej dla składników majątku, o których mowa we wniosku.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.157.2017.2.AG
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo ująć samochód w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, i dokonywać amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu (tym samym nie prowadzić kilometrówki na potrzeby podatku dochodowego)? Czy po wprowadzeniu wyżej opisanego pojazdu do ewidencji środków trwałych ponoszone koszty dotyczące samochodu, służącego działalności gospodarczej powyżej 1 roku (np. paliwo, oleje, ubezpieczenie, części samochodowe) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu bez limitu przejechanych kilometrów (bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów podatku dochodowego)?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.126.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.123.2017.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.125.2017.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.124.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.225.2017.1.AG
     ∟Comiesięczne naliczanie amortyzacji od środka trwałego (kempingu) i uznania jej za koszt uzyskania przychodu oraz zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.107.2017.2.AG
     ∟Ustalenie wartości początkowej samochodu specjalistycznego (kempingu) stanowiącego środek trwały na podstawie wyceny.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.101.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.114.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.113.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.112.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.191.2017.1.ES
     ∟W zakresie: ustalenia, czy umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi umowę leasingu finansowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, a także części odsetkowej spłacanych rat.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.190.2017.1.ES
     ∟W zakresie: ustalenia, czy umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi umowę leasingu finansowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, a także części odsetkowej spłacanych rat.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.104.2017.1.RR
     ∟Skutki podatkowe cesji umów leasingu samochodów osobowych

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.87.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi prawa ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji dokonanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.61.2017.SG
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu, który stanowi m.in. prawa ochronne na znaki towarowe udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla celów amortyzacji podatkowej

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.107.2017.1.MK
     ∟powstanie przychodu w związku z otrzymaniem spłaty wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej oraz momentu powstania przychodu z tytułu odsetkowej części opłat

2017.07.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.106.2017.1.MK
     ∟powstanie przychodu w związku z otrzymaniem spłaty wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej oraz momentu powstania przychodu z tytułu odsetkowej części opłat

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.47.2017.1.NL
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do Znaku Towarowego przejętego w związku ze śmiercią ojca Wnioskodawczyni oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. prawa nabytego w drodze spadku oraz działu spadku.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.130.2017.1.KA
     ∟W zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenia wartości początkowej.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.116.2017.1.KS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.93.2017.1.AM
     ∟w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wskazanego we wniosku budynku oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.80.2017.1.KO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazanych kontrahentom

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.79.2017.1.KO
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazanych kontrahentom

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.5.2017.2.AG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, kiedy to poprzedni właściciel poniósł znaczące nakłady na remont kapitalny budynku, Wnioskodawczyni może dla nabytego w styczniu 2017 r. budynku ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.48.2017.1.ENB
     ∟Czy udzielona dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, a jeżeli nie, to czy spłaconą w całości pożyczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.87.2017.1.KS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynku częściowo oddanego do użytkowaniaW zakresie skutków podatkowych dokonania zniesienia współwłasności.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.44.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego; w zakresie ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego oraz w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj