Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1800/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.476.2018.1.RK
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.368.2018.9.AM
     ∟możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.365.2018.2.WR
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji licencji na program komputerowy sfinansowanej częściowo z dotacji.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.501.2018.1.MT
     ∟Mając na względzie opis sprawy jak i powołane przepisy stwierdzić należy, że dla środka trwałego (nabytego lokalu mieszkalnego) dopuszczalne będzie ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej – w oparciu o przepis art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tym, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji wynosi 10% przez okres 10 lat, czyli do czasu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego lokalu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.413.2018.1.WR
     ∟Możliwość dalszego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny mającej miejsce przed 1 stycznia 2018 r.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2018.1.WS
     ∟Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2018.1.KU
     ∟ustalenie wartości początkowej mieszkania

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2018.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.363.2018.1.DR
     ∟Czy odpis amortyzacyjny od wprowadzonego do ewidencji środków trwałych komputera przenośnego stanowi koszt uzyskania przychodów?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.473.2018.1.IS
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.395.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.396.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.397.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów od-pisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład darowanego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej przekształconej w spółkę komandytową.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.289.2018.2.DP
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2018.1.KS1
     ∟Ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokalu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.304.2018.2.WM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze znaku towarowego oraz opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.334.2018.2.AP
     ∟Stawki amortyzacji środka trwałego będącego.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.210.2018.4.PSZ
     ∟Czy, w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2018 r., Wnioskodawca może po tej dacie nadal zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w latach 2012-2013, w drodze darowizny?

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.255.2018.4.AP
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.300.2018.2.AC
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej znaku towarowego

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.1.2018.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2018.1.MD
     ∟Możliwość zaliczenia do wartości początkowej lokalu mieszkalnego wartości wykonanych prac budowlanych na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.143.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji podatkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej wniesionej w formie wkładu do spółki cywilnej.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.167.2018.1.BC
     ∟Możliwość rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości zakupionej w 2012 roku.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.262.2018.1.WR
     ∟Przychód uzyskany z tytułu zbycia gruntu, uprzednio wycofanego z działalności gospodarczej, stanowił będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem między dniem wycofania składnika majątku (gruntu) z działalności gospodarczej a dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat – (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. gruntu będzie wartość początkowa tego gruntu wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca posiada 50% udziału w spółce jawnej oraz fakt, iż w wyniku wycofania ww. gruntu z działalności gospodarczej otrzymał 1/2 część tego gruntu, to stosownie do treści cytowanego uprzednio art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy należy ustalić proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w tej nieruchomości (gruncie), tj. 50%.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.177.2018.2.EJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, miała prawo amortyzować nabyte w drodze spadku oraz działu spadku środki trwałe i w konsekwencji ujmować w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne z tego tytułu?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.314.2018.1.MGR
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z używaniem nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj