Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32141/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.677.2018.2.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „..”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.751.2018.1.NK
     ∟Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na budowie trasy rowerowej.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.657.2018.2.AW
     ∟Nieuwzględnianie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisów aktualizujących należności dla potrzeb określenia prewspółczynnika.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2018.1.JM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację zadania pn. „xx” dotyczącego budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.667.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego rozbudowy przedszkola

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.769.2018.1.AJ
     ∟Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.568.2018.2.JM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.491.2018.1.BC
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.578.2018.1.TK
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.676.2018.1.WL
     ∟uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.717.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.277.2018.3.ASZ
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.572.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.604.2018.1.MT
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.595.2018.2.MK
     ∟zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.573.2018.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2018.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie organizowania stołówki szkolnej (wyżywienie) i dokonywania sprzedaży posiłków w przedszkolach, wykonywanie opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.527.2018.2.MN
     ∟Brak możliwości wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na obchodach 650-lecia gminy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.688.2018.1.SR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.646.2018.4.KO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 1 i 2

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2018.1.JP
     ∟W zakresie nieuznania Gminy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem Jednostki czynności

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.605.2017.9.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.674.2018.1.MH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.577.2018.2.MSU
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatów faktur

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.546.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj