Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2268/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.543.2018.1.RR
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lub darowizny samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.407.2018.3.ES
     ∟Nieodpłatne przekazanie nieruchomości żonie.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.388.2018.3.AKU
     ∟Opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.387.2018.1
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.261.2018.5.WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.367.2018.4.KU
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.329.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.387.2018.4.GG
     ∟w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2018.1.MD
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.394.2018.1.MD
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości wykorzystywanego w działalności gospodarczej jednego z małżonków, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.347.2018.2.AKU
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem agroturystycznym

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.346.2018.2.AKU
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem agroturystycznym

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.404.2018.1.MJ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży tego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.359.2018.3.DJD
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.402.2018.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki komandytowej do majątku prywatnego jej wspólników.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2018.1.PSZ
     ∟1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym po zawieszeniu działalności gospodarczej budynek i inwestycja w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji? 2) Czy przy planowanej odpłatnej dostawie Hotelu koszt uzyskania przychodu stanowić będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne do dnia zawieszenia działalności gospodarczej, czy też do dnia jego zbycia?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.188.2018.4.MM
     ∟Skutki podatkowe wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych do majątku prywatnego oraz darowizny wycofanej nieruchomości.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2018.3.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki w części stanowiącej grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę oraz pozostałych gruntów wraz z budynkiem mieszkalnym

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.287.2018.3.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.276.2018.2.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.310.2018.3.LZ
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem leasingu.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.307.2018.2.KU
     ∟zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.310.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lub przeniesienia udziałów nieruchomości otrzymanych w drodze spadku

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.266.2018.1.AK
     ∟1. Czy do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste należało skorygować koszty uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.206.2018.6.AP
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.260.2018.2.GG
     ∟skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.259.2018.2.GG
     ∟skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.209.2018.3.MH
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.286.2018.2.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj