Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zadania własne

 

zadania własne 4666 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.595.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.531.2019.1.JF
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.273.2016.10.MW
     ∟w zakresie uznania, że Wnioskodawca - pobierając opłaty wnoszone przez osoby korzystające z pomocy w zakresie dożywiania – jest podatnikiem wyłączonym z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.651.2019.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją projektu dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.481.2019.1.AR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.479.2019.1.JS
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.599.2019.1.JC
     ∟Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych na odcinki/fragmenty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Gminę - za pośrednictwem Zakładu - działalności opodatkowanej VAT.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.333.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.390.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania „(…)”.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.551.2019.1.PG
     ∟Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją zadania.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.496.2019.1.PG
     ∟Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją zadania.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.546.2019.1.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowanie dotacji.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.445.2019.1.JKS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w zw. z realizacją projektu.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.478.2019.1.MR
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.485.2019.1.RMA
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.484.2019.1.JKU
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.552.2019.1.AG
     ∟Odzyskanie podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.451.2019.2.AG
     ∟Możliwości odzyskania podatku w związku z realizowaną inwestycją.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.563.2019.2.AKO
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.568.2019.1.IG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.441.2019.1.JK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.405.2019.1.MD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.392.2019.1.MW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży samochodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.375.2019.2.TKU
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.373.2019.1.AP
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację etapu I i etapu II zadania pn.: „(…)”.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.355.2019.2.HW
     ∟Ustalenie, czy w związku ze zmianą przeznaczenia świetlic w roku 2015, Gmina ma prawo do odliczenia w kolejnych latach okresu korekty wieloletniej rocznie 1/10 kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z Inwestycją, a w konsekwencji 8/10 ww. kwoty oraz prawa do odliczenia części kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z Inwestycją.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.517.2019.1.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z projektem.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.482.2019.1.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj