Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należności budżetowe

 

należności budżetowe 11 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.210.2019.2.AW
     ∟Zwrot nadpłaconych odsetek uzyskanych od PFRON jest wyłączony z podstawy opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 7 updop

2014.12.11 - Minister Finansów - DD6/033/81A/MNX/09/RD-114182
     ∟stosowanie zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2014.10.02 - Minister Finansów - DD6/8213/165/MNX/08/RD-89489
     ∟rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-170/14-2/EK
     ∟Czy dochód, który Wnioskodawca przeznaczył na cele statutowe musi być pomniejszony o kwoty naliczonych i zapłaconych składek na PFRON oraz na zapłatę kary umownej?

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-608/13-2/JG
     ∟Czy zapłacone przez Spółkę odsetki od nieterminowych wpłat należności na rzecz innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią koszt uzyskania przychodu?

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-179/11/PS
     ∟Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek.

2010.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-133/10/MT
     ∟Czy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa postawiona w stan upadłości jest zobowiązana do odprowadzania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa?

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1497/08-2/JG
     ∟Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonany przez kontrahenta zwrot wydatków za zapłacenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, będzie stanowił dla „P” spółka z o.o. przychód do opodatkowania?

2007.08.09 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - I/423-41-418/07/ZDB
     ∟Czy należności podatkowe od budżetu państwa przynależne spółce przejmowanej po połączeniu dwóch spółek z o.o. mogą być traktowane jako należności spółki przejmującej (nadwyżka zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem należnym) ?

2005.06.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PDOP-423/10/2005
     ∟Zakwalifikowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zapłat za dzierżawę nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Bielska-Białej - jako zobowiązań budżetowych.

2005.05.12 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-102-91/05/AF
     ∟Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

1

Dołącz do 41702 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj