Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt mieszkaniowy

 

kredyt mieszkaniowy 203 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.260.2019.2.MN
     ∟Spłata kredytu na budowę domu, gdy współkredytobiorcą jest syn Wnioskodawczyni.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.195.2019.3.MN
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.209.2019.2.MN
     ∟Ocena możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kredyt walutowy.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.56.2019.2.KK
     ∟Czy wydatkowanie praktycznie całości środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości uzyskanych po podpisaniu umowy przenoszącej własność - umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego spełnia przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia?

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.511.2018.2.KS1
     ∟możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.388.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.269.2018.1.DW
     ∟Czy przy sprzedaży nieruchomości spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup (dokonany przez osobę niebędącą kredytobiorcą), a następnie nabytej przez kredytobiorcę w drodze umowy darowizny, można uznać tę spłatę za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu, tudzież uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.174.2018.1.JG
     ∟W zakresie zasad ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu i możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na wydatki na remont lokalu mieszkalnego, w którym obecnie mieszka Wnioskodawca i spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.136.2018.2.JG
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania na spłatę kredytu obciążającego nieruchomość uzyskaną w drodze darowizny od syna, na której zakup przez syna, Wnioskodawca jego żona i syn wspólnie zaciągnęli kredyt.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.115.2018.1.MJ
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu wraz z odsetkami

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.23.2018.2.JG
     ∟Czy wybudowanie domu z dwoma lokalami mieszkalnymi korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 jeżeli w jednym z lokali mieszka Wnioskodawca, a w drugim córka z rodziną?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.67.2018.1.ES
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.149.2017.3.KP
     ∟Czy Wnioskodawca przekazując 50% środków z sprzedaży mieszkania A na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania B będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.150.21017.3.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.87.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaniechania poboru podatku.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.16.2017.1.KK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – spłata kredytu.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.16.2017.1.PP
     ∟Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości (lokalu mieszkalnym) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że do odpłatnego zbycia doszło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jednakże w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w tym lokalu zostanie wydatkowany począwszy od dnia sprzedaży w ciągu dwóch lat na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup działki i budowę domu, wówczas cały dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniony od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.101.2017.1.MT
     ∟Kwestia zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych otrzymanych tytułem zadatku (zaliczki) na poczet ceny sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przez rodziców Wnioskodawcy na zakup tego mieszkania i następnie przejętego przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem mieszkania w darowiźnie od rodziców).

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.1.2017.1.JŁ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1266.2016.1.JK2
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w sytuacji przeznaczenia przychodu na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego na bezpłatnie użytkowanym gruncie.

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.878.2016.1.BK
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć wydatki poniesione na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, tj.: 1. wkład mieszkaniowy pierwotny w kwocie 3 480 zł, 2. wkład mieszkaniowy wynikający z kwartalnej spłaty kredytu mieszkaniowego w kwocie 20 693 zł 82 gr, 3. wkład mieszkaniowy wynikający z całkowitej spłaty kredytu w kwocie 10 957 zł 32 gr, 4. odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa w kwocie 7 753 zł 54 gr, 5. odsetki bieżące do dnia spłaty w kwocie 50 zł 06 gr.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.190.2016.1.ES
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.843.2016.1.AR
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej w związku z zawartą umową o kredyt mieszkaniowy.

2016.09.28 - Minister Finansów - DD9/DD2/033/481/MWJ/2012/1703
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.440.2016.2.KR
     ∟Zwolnienia przedmiotowe

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-323/16/MM
     ∟czy kwoty przekazane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-322/16/MM
     ∟w zakresie: czy ewentualnie zwrócone środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które nie zostały użyte lub zarezerwowane na udzielenie wsparcia stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-240/16/MM
     ∟czy wpłaty oraz ewentualne wpłaty uzupełniające na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodów

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-900/15/MU
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku.

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-752/15/IL
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj