Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: bezpodstawny zwrot

 

bezpodstawny zwrot 3 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-910/12/AZb
     ∟Zwrot różnicy podatku w związku z nabyciem nieruchomości w drodze aportu..

2006.01.03 - Izba Skarbowa w Gdańsku - OR/406-0009/05
     ∟Czy zwrot podatku przekazany nienależnie na konto bankowe podatnika - bez Jego winy - przez organ podatkowy pierwszej instancji stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 lub 52 Ordynacji podatkowej? DecyzjaDyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 września 2005 r. przez Zakład Produkcyjny na postanowienie

2004.12.01 - Urząd Skarbowy w Brzesku - PO.III-443/105/04
     ∟Czy w przypadku, gdy podatnik (jednostka samorządu terytorialnego - gmina) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT jedynie z tytułu czynności cywilnoprawnych, a ponosiła wydatki pochodzące ze środków z funduszu SAPARD na realizację inwestycji - budowy kanalizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu bezpośredniego podatku z urzędu skarbowego w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne dot. sieci kanalizacyjnej będą zawierane z korzystającymi z niej podmiotami przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący zakładem budżetowym gminy ?.Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w...

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj